Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Eerste editie nieuwsbrief

Dit is hem dan: de eerste editie van de digitale nieuwsbrief voor professionals over hulp, welzijn, zorg en jeugd in Rotterdam. Deze nieuwsbrief geeft informatie over de Rotterdamse uitgangspunten, het beleid, de producten en activiteiten en markeert de mijlpalen die zijn bereikt. 

Lees meer
 

Stevige start in de startblokken

Stevige start in de startblokken
Het actieprogramma Stevige Start beschrijft de aanpak die de gemeente de komende vier jaar gaat uitvoeren om de allerjongste Rotterdammers een stevige start te geven. Naast huisbezoeken tijdens de zwangerschap en kinderwensconsulten, wordt de Moedermentor ingezet. Met die maatregelen ondersteunen de gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Bureau Frontlijn, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en Erasmus MC (aanstaande) ouders.

Lees meer
 

Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020

Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
Het overgrote deel van de Rotterdamse jongeren werkt elke dag opnieuw succesvol aan hun toekomst. Veruit de meesten van hen doen dit op eigen kracht. Toch is er een groep risicojongeren die daarbij hulp nodig heeft.

Lees meer
 

TopOuders van Zuid

TopOuders van Zuid
Donderdag 2 juni vormt het Nieuwe Luxor Theater het decor voor een bijzonder evenement: TopOuders van Zuid. Dit evenement brengt ouders en professionals bij elkaar rond de thema’s opgroeien en opvoeden op Rotterdam-Zuid.

Lees meer
 

Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs

Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
Stichting Ouders010 zet zich vrijwillig in voor goed onderwijs voor alle Rotterdamse kinderen. Ze zijn een gesprekspartner voor ouders, gemeente en schoolbesturen. Met oudertafels over actuele thema’s, zoals passend onderwijs of hoogbegaafdheid, peilen ze de mening van ouders. De uitkomsten nemen ze vervolgens mee naar hun gesprekspartners.

Lees meer
 

Incidenten: liever melden dan improviseren

Incidenten: liever melden dan improviseren
Rotterdam staat voor goede hulp en zorg dichtbij. Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat. Daarom heeft Rotterdam een protocol rondom incidenten om instellingen en wijkteams te ondersteunen en te zorgen voor een heldere, eenduidige samenwerking. Deze werkwijze is vastgelegd in het incidentenprotocol (pdf).

Lees meer
 

Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond

Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning en zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij hebben daarbij ook de taak gekregen om het toezicht op de kwaliteit van de Wmo te regelen. Rotterdam-Rijnmond heeft dat regionaal georganiseerd.

Lees meer
 

Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek

Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
Met de start van de eenzaamheidscampagne zijn ook de huisbezoeken aan 75-plussers van start gegaan. Dit jaar worden ongeveer 35.000 ouderen in de stad benaderd voor een bezoek.

Lees meer
 

Langer thuis met dementie

Langer thuis met dementie
Mensen met dementie en hun naasten helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze gewend waren. Dat is het doel van het project Langer thuis met dementie. In samenwerking met het Zilveren Kruis ontwikkelt Rotterdam een nieuwe aanpak, waarbij, afhankelijk van de situatie, maatwerk wordt geboden.

Lees meer
 

Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam

Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
In Rotterdam leven naar schatting 200 tot 300 vrouwen in een vorm van gedwongen isolement. Deze vrouwen worden door hun partner of (schoon)familie ernstig beperkt in hun vrijheid.

Lees meer
 

Werkt uw organisatie al met de meldcode?

Werkt uw organisatie al met de meldcode?
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. 45 procent van de Nederlanders tussen de achttien en zeventig jaar is ooit slachtoffer geweest, als kind, partner of ouder. Ook in Rotterdam is het aantal slachtoffers groot: 17.500 slachtoffers van huiselijk geweld en 7.300 slachtoffers van kindermishandeling.

Lees meer
 

Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling

Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
Maak nu gebruik van het aanbod van de gemeente Rotterdam: éénmalig het lidmaatschap van de LVAK èn de kosten voor het aanvragen van het keurmerk meldcode.

Lees meer
 

Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld

Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
Van de 17.500 Rotterdamse slachtoffers van huiselijk geweld per jaar, heeft ruim de helft een baan buitenshuis. Signalen van huiselijk geweld zijn vaak zichtbaar maar worden door werkgevers niet altijd herkend of opgepakt. Rotterdam wil hier graag verandering in brengen en het bedrijfsleven daar actief bij betrekken.

Lees meer
 

Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen

Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
Bent u docent op het hbo of mbo? Dan nodigt de gemeente Rotterdam u uit voor een deskundigheidsbevordering over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op maandag 30 mei 2016 van 15.00 tot 17.00 uur, locatie volgt. 

Lees meer
 

Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn

Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
De gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben vier initiatieven gegund voor de regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn. De ideeën variëren van een sociaal spreekuur en ondersteuningsplannen voor kwetsbare ouderen tot duo-bezoeken door praktijkondersteuner en VraagWijzer. Het zijn kleinschalige, innovatieve projecten, die het welzijnsaanbod verbinden met de huisartsenzorg.

Lees meer
 

Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts

Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
Samenwerking is een sleutelbegrip in het domein van zorg en welzijn. Momenteel vinden pilots plaats met nieuwe vormen van verbinding tussen de huisarts, wijkverpleging en wijkteam. 

Lees meer
 

Wat doet VraagWijzer?

Wat doet VraagWijzer?
Rotterdammers met allerlei vragen over zorg en welzijn kunnen terecht bij VraagWijzer. Bij VraagWijzerloketten werken consulenten, die goed op de hoogte zijn van mogelijkheden in hun gebied en netwerk, samen met specialisten schulddienstverlening, sociaal raadslieden en Wmo-consulenten en -adviseurs. Samen bieden zij informatie en advies en verwijzen zij naar de juiste manier van ondersteuning.  

Lees meer
 

Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers

Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
De gemeente Rotterdam komt ook dit jaar gezinnen en AOW’ers met een inkomen tot  110 procent van het minimumloon tegemoet. Zij ontvangen een tegoed op hun Rotterdampas.

Lees meer