Nieuwsbrief voor professionals

Editie 08, 15 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Rotterdam en de Week tegen Kindermishandeling
  Aanpassing individuele inkomenstoeslag
  Ouderfolder 'Geweld in huis raakt kinderen'
  Conferentie huiselijk geweld en het bedrijfsleven
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Rotterdam en de Week tegen Kindermishandeling

Rotterdam en de Week tegen Kindermishandeling
De landelijke Week tegen Kindermishandeling staat in het teken van voorlichting aan en bewustwording bij kinderen, ouders en hun omgeving. De week vindt plaats van 14 tot 20 november.

Lees meer
 

Aanpassing individuele inkomenstoeslag

Aanpassing individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is aangepast. Deze regeling is een financiële bijdrage voor Rotterdammers tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die langer dan vijf jaar van een laag inkomen moeten rondkomen, zonder zicht op verbetering van hun inkomen.  

Lees meer
 

Ouderfolder 'Geweld in huis raakt kinderen'

Ouderfolder 'Geweld in huis raakt kinderen'
Bij huiselijk geweld tussen (ex)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben kinderen meer in de gaten dan men denkt. Dit kan grote gevolgen hebben, zelfs voor baby’s en heel jonge kinderen.

Lees meer
 

Conferentie huiselijk geweld en het bedrijfsleven

Conferentie huiselijk geweld en het bedrijfsleven
De gemeente Rotterdam nodigt experts, ervaringsdeskundigen, HR-adviseurs, arboartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers uit voor de conferentie huiselijk geweld en het bedrijfsleven op maandag 12 december in het Timmerhuis te Rotterdam.

Lees meer