Nieuwsbrief voor professionals

Editie 19, 20 april 2017
In deze nieuwsbrief:
  Connie Rijlaarsdam wint eretitel
  Wetenschap en Technologie Wijzer helpt scholen
  Kookclinic leert kinderen wat gezonde voeding is
  Doe mee met Onderwijslab010
  Parkeren mantelzorgers
  Website 'Zo doen wij dat hier in 010'
  Vraag en aanbod vrijwilligerswerk
  Lerarenbeurs - Ontwikkel je verder!
  Schulddienstverlening: van beleid naar uitvoering
  Week tegen kindermishandeling: 20 tot 25 november 2017
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Wetenschap en Technologie Wijzer helpt scholen

Wetenschap en Technologie Wijzer helpt scholen
In 2020 worden wetenschap en technologie verplichte lesonderdelen op de basisschool. De Wetenschap en Technologie Wijzer (WTWijzer) helpt leerkrachten en directeuren om hiermee te starten of dit verder te brengen binnen hun school.

De gemeente Rotterdam ontwikkelde de WTWijzer (www.wtwijzer.org) in samenwerking met  Rotterdamse schoolbesturen, pabo’s en makerspaces. Doel hiervan is om basisscholen te helpen hun route uit te stippelen op weg naar 2020, Vanaf dat jaar zijn wetenschap en technologie verplicht op de basisschool. Er staat onder andere een simpel stappenplan in voor het inpassen van wetenschap en technologie in het bestaande lesprogramma. Dit stappenplan is gemaakt op basis van vragen als ‘Moeten alle leraren dit kunnen geven?’ en ‘Kiezen we een bestaande methode of ontwikkelen we zelf een programma?’ Dit soort vragen stellen scholen, om een visie op wetenschap en technologie voor hun school te bedenken.

Technische, onderzoeks- en ontwerptalenten ontdekken
Ñaast de WTWijzer zijn er voor Rotterdamse basisscholen ‘talentontdekkaarten’, waarmee leerkrachten technische, onderzoeks- en ontwerptalenten in hun klas kunnen ontdekken en stimuleren. De kaarten beschrijven zes techniektalent-types die aansluiten bij hoe kinderen op de basisschool hun omgeving beleven. Hiermee geeft Rotterdam invulling aan het landelijke ‘bèta mentality-model’, maar dan voor de basisschoolleeftijd.

Techniek benaderen vanuit belevingswereld kinderen
De gemeente onderzocht op Rotterdamse basisscholen wat de beleving is van kinderen in relatie tot techniek en welke kansen leraren zien voor techniekonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd om erachter te komen hoe scholen techniek kunnen insteken zodat kinderen hier enthousiast voor worden. Een duidelijke uitkomst waar scholen direct praktisch mee aan de slag kunnen, is dat ze wetenschap en technologie interessant kunnen maken voor alle kinderen door het te benaderen vanuit de verschillende belevingswerelden van kinderen. Want techniek is niet alleen bouwen en elektronica, maar ook mensen en dieren helpen, mooie en leuke dingen ontwerpen, sport en oplossingen voor een duurzame toekomst.

Economie en arbeidsmarkt vragen om andere vaardigheden
Veranderingen in de economie en arbeidsmarkt vragen om andere vaardigheden van kinderen. Onze tijd vraagt om een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding. De maatschappij kijkt uit naar kinderen met vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. De stad heeft belang bij kinderen met breed ontwikkelde talenten óók in de richting van wetenschap en technologie. Zeker in Rotterdam, waar economische groeisectoren zoals food, life science, clean tech, offshore en maritieme dienstverlening sterk vertegenwoordigd zijn. Het is een gemiste kans als kinderen die affiniteit hebben met wetenschap en technologie, niet de mogelijkheid krijgen dat te ontdekken. Dat begint bij leerkrachten die deze ontwerphelden en onderzoeksbeesten in hun klas herkennen en die met wetenschap- en technologielessen talenten verder helpen ontwikkelen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.wtwijzer.org