Nieuwsbrief voor professionals

Editie 28, 26 september 2017
In deze nieuwsbrief:
  Meer opvanguren voor peuters die dat nodig hebben
  Theatervoorstelling Café De Kapenees
  Ondertekening contract met nieuwe vervoerder
  Subsidie voor Europees project eenzaamheid
  4 oktober: Rotterdamse Onderwijsparade
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Meer opvanguren voor peuters die dat nodig hebben

Meer opvanguren voor peuters die dat nodig hebben
Vanaf 1 oktober gelden nieuwe voorwaarden voor de doelgroepindicatie die recht geeft op 5 of 6 uur extra opvang voor peuters. Meer peuters die dat nodig hebben, kunnen vanaf die datum extra uren spelen en leren op de Rotterdamse voorschool.

De naam doelgroepindicatie werd door ouders als negatief ervaren. Daarnaast kwamen door de bijbehorende voorwaarden van deze indicatie niet alle peuters die extra opvang nodig hadden daarvoor in aanmerking. Daarom heet deze indicatie vanaf 1 oktober: Indicatie voor extra spelen en leren. Het gaat immers om leren en ontwikkelen door te spelen. Tevens zijn er bijbehorende nieuwe voorwaarden voor deze indicatie opgesteld. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de gemeente samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en instellingen voor peuteropvang en kinderdagverblijven.

Thuistaal én opleidingsniveau ouder
Om vast te stellen of een peuter recht heeft op de extra uren spelen en leren op de voorschool, wordt er gekeken naar de achterstand bij het kind. Ook wordt er gekeken naar het opleidingsniveau en de thuistaal van de ouder die de meeste zorgtaken heeft. Het CJG geeft de indicatie voor extra spelen en leren. Instellingen voor peuteropvang en kinderdagverblijven kunnen bij het CJG een (her)indicatie voor een peuter vragen als zij vinden dat de peuter extra uren opvang nodig heeft.

Leren door spelen op de voorschool
In Rotterdam is er voor peuters van 2 tot 4 jaar de voorschool, ook wel groep nul genoemd. Een opvang waar peuters spelend leren. Gewerkt wordt met een educatief programma voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Ook is er aandacht voor de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling via spel. Iedere peuter kan hier 5/6 uur per week naar toe. Peuters met (taal)achterstand of grote kans op achterstand, kunnen met een indicatie voor extra spelen en leren 5/6 uur extra opvang krijgen. Deze uren zijn voor de ouders gratis.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Onderwijs010.nl