Nieuwsbrief voor professionals

Editie 36, 30 januari 2018
In deze nieuwsbrief:
  Collectieve verzekering voor vrijwilligers via gemeente
  Onderwijs Rotterdam nog altijd in de lift
  Deskundigheidsbevordering Aanpak Seksueel Geweld
  Goede ideeën zijn geld waard
  6 februari: Informatieavond overstap baan leerkracht
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Collectieve verzekering voor vrijwilligers via gemeente

Collectieve verzekering voor vrijwilligers via gemeente
Per 1 januari 2018 zijn Rotterdamse mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en vrijwilligers collectief verzekerd via de gemeente Rotterdam. Het gaat om een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, de Maasstadpolis.

Deze verzekering is géén vervanging voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) die betrokkenen als particulier mogelijk al hebben. Op deze collectieve verzekering kan uitsluitend een beroep gedaan worden bij een onverwachte gebeurtenis of ongeval tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk, mantelzorgtaken of tijdens de werkzaamheden als maatschappelijk stagiair. Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet men geregistreerd staan als mantelzorger, vrijwilliger of maatschappelijk stagiair.

Met de komst van de Maasstadpolis vervalt de rol van het Centrum voor Dienstverlening Vrijwilligerswerk & Mantelzorg in de registratie voor de WA-verzekering van vrijwilligers (via de vrijwilligersorganisatie).

Aanmelden schade
Een ongeval of schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij het team Verzekeringen van de gemeente Rotterdam. Het mailadres is Schadezaken@rotterdam.nl of bel 010 - 489 34 85. Indien het team Verzekeringen van de gemeente Rotterdam afwezig is, kan er ook rechtstreeks gemeld worden bij Centraal Beheer, telefoon 055 - 579 86 00. In elk geval dient een melding binnen drie maanden doorgegeven te worden. Bij overlijden moeten de nabestaanden dit minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie melden.

Meer informatie
Raadpleeg de website.