Nieuwsbrief voor professionals

Editie 40, 27 maart 2018
In deze nieuwsbrief:
  Aanpak eenzaamheid nu in heel Nederland!
  Minder overgewicht onder Rotterdamse kinderen
  Betalingsachterstand bij zorgverzekeraar
  Rotterdam wordt 6-minutenzone
  Uitbreiding Humanitas ESSM activiteiten
  Meer grip op geld met een geldplan
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Minder overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Minder overgewicht onder Rotterdamse kinderen
Het overgewicht onder Rotterdamse kinderen stabiliseert of is zelfs licht afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Rotterdam naar de resultaten van het Programma Lekker Fit! en cijfers van het Centrum Jeugd en Gezin.

De afname is het meest zichtbaar bij kinderen tot en met 5 jaar. Onder 2-jarigen nam het aantal kinderen met overgewicht af van 12,9% in 2007 tot 10,2% in 2016. Onder kinderen in groep 2 daalde dit van 19,6% in het schooljaar 2008-2009 naar 11,9% in het schooljaar 2015-2016.

Bewegen en gezonde voeding
Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Concrete voorbeelden van Lekker Fit!-acties zijn bijvoorbeeld de drie beweegmomenten op de Lekker Fit scholen, het stimuleren van gezonde traktaties en het drinken van water en het inrichten van moestuinen voor kleuters.

31.000 kinderen zijn Lekker Fit! in Rotterdam
Het huidige Lekker Fit! programma 2015-2018 richt zich op jongeren tot 12 jaar, op ouders en buurtbewoners in de wijken. Er zijn onder andere 94 Lekker Fit! basisscholen en 145 Lekker Fit! kinderopvanglocaties. Zo’n 7.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar krijgen een speciale kleuteraanpak Lekker Fit! In totaal bereiken wij zo’n 31.000 kinderen en hun ouders of verzorgers.

Gebiedsaanpak
De gebieden Delfshaven, Feijenoord, Crooswijk en IJsselmond werken met partners samen in een gebiedsaanpak om het overgewicht terug te dringen en een gezonde leefstijl te promoten. Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij de alliantie ‘Stop Kindermarketing ongezonde voeding’.

Meer informatie
Meer over de resultaten en de aanpak van Lekker Fit! leest u hier. Alle informatie over het actieprogramma Lekker Fit leest u op de website.