Nieuwsbrief voor professionals

Editie 08, 15 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Rotterdam en de Week tegen Kindermishandeling
  Aanpassing individuele inkomenstoeslag
  Ouderfolder 'Geweld in huis raakt kinderen'
  Conferentie huiselijk geweld en het bedrijfsleven
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Aanpassing individuele inkomenstoeslag

Aanpassing individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is aangepast. Deze regeling is een financiële bijdrage voor Rotterdammers tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die langer dan vijf jaar van een laag inkomen moeten rondkomen, zonder zicht op verbetering van hun inkomen.  

De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag. Op 7 juli 2016 is de regeling aangepast. Met de aanpassing van de regels rondom de individuele inkomenstoeslag komen meer Rotterdammers met een langdurig laag inkomen ervoor in aanmerking. De doelgroep is verbreed (was van 18 tot 27 jaar) naar 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien hoeft de toeslag niet meer specifiek ingezet te worden voor opleidingsdoeleinden. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is 50 euro. In 2016 is de toeslag eenmalig 100 euro. De individuele inkomenstoeslag kan eens per twaalf maanden worden aangevraagd.

Individuele toetsing
De individuele inkomenstoeslag wordt niet, zoals de eerdere langdurigheidstoeslag, automatisch toegekend. Iedere aanvraag voor de individuele inkomenstoeslag wordt per persoon getoetst. Er worden striktere voorwaarden gehanteerd. Duidelijk moet zijn dat er geen zicht is op inkomensverbetering.

Bijzonder bijstand
De individuele inkomenstoeslag is onderdeel van de bijzondere bijstand. Voor Rotterdammers met een krappe beurs biedt de gemeente Rotterdam verschillende tegemoetkomingen, waaronder bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is er alleen voor de meest noodzakelijke kosten. De gemeente kijkt naar ieders persoonlijke situatie. Bijzondere bijstand is het vangnet van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

Lening
Bij de verstrekking van bijzondere bijstand kijkt de gemeente naar wat iemand daadwerkelijk nodig heeft om het hoofd boven water te houden. En dat moet rechtvaardig en realistisch zijn. Passende maatregelen voor kosten die echt noodzakelijk zijn. In sommige gevallen wordt bijzondere bijstand toegekend in de vorm van een lening, die terugbetaald moet worden. Zo blijft bijzondere bijstand beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben.

Meer informatie
Meer informatie over bijzondere bijstand is hier te vinden op