Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 95 - 9 juli 2020
In deze nieuwsbrief:
  Start training Pittige Jaren
  Sterker door Mensenwerk
  Online cursus Discriminatie & Inclusiviteit
  Vanaf 2 september inschrijven Week tegen Kindermishandeling
  Ouderen vitaler dankzij TOM
  Jongeren minder positief over eigen gezondheid
  Vooraankondiging nomineren Rotterdamse Kinderrechten Award
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Start training Pittige Jaren

Start training Pittige Jaren
Aan het einde van de zomer start de training Pittige Jaren in Crooswijk en IJsselmonde. Alle ouders van kinderen van 3 t/m 8 jaar kunnen hun opvoedingsvaardigheden versterken met deze gratis training.

Lees meer
 

Sterker door Mensenwerk

Sterker door Mensenwerk
Door de gevolgen van corona is het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering de afgelopen maanden snel toegenomen. De gemeente zet de komende tijd alles op alles om Rotterdammers met een bijstandsuitkering te ondersteunen. Deze ondersteuning noemen we ‘Sterker door Mensenwerk’.

Lees meer
 

Online cursus Discriminatie & Inclusiviteit

Online cursus Discriminatie & Inclusiviteit
Discriminatie en mentale gezondheid. Hoe werken emoties, gedachten en gedrag bij discriminatie? En hoe kunt u met die kennis uw voordeel doen in uw werk? Avant sanare biedt een online cursus voor professionals in Rotterdam.

Lees meer
 

Vanaf 2 september inschrijven Week tegen Kindermishandeling

Vanaf 2 september inschrijven Week tegen Kindermishandeling
In november is de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf 2 september kunnen scholen zich voor het lesaanbod in deze week inschrijven.  Denk aan workshops en theatervoorstellingen om kindermishandeling makkelijker bespreekbaar te maken in de klas.

Lees meer
 

Ouderen vitaler dankzij TOM

Ouderen vitaler dankzij TOM
In 2019 namen 73 ouderen uit de wijk Het Lage Land deel aan het programma Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). Het doel: ouderen sterker maken en valrisico’s beperken. TOM beviel en komt op termijn ook in andere wijken.

Lees meer
 

Jongeren minder positief over eigen gezondheid

Jongeren minder positief over eigen gezondheid
De meeste jongeren in regio Rotterdam-Rijnmond vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt deze groep kleiner. Ook zijn psychosociale problemen toegenomen. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD Rotterdam-Rijnmond in 2019 heeft uitgevoerd.

Lees meer
 

Vooraankondiging nomineren Rotterdamse Kinderrechten Award

Vooraankondiging nomineren Rotterdamse Kinderrechten Award
Vanaf 2 september 2020 kunnen Rotterdammers waaronder professionals, weer individuen en organisaties nomineren voor de Rotterdamse Kinderrechten Award. Deze wordt uitgereikt aan het begin van de Week tegen Kindermishandeling.

Lees meer