Nieuwsbrief voor professionals

Editie 12, 24 januari 2017
In deze nieuwsbrief:
  Samenwerken aan een gezonde school
  Toestemming voor hulp bij kindermishandeling
  De juiste zorg is dichterbij dan je denkt
  Keurmerk Meldcode aanvragen in 2017
  Extra bedden voor daklozen bij kou
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Samenwerken aan een gezonde school

Samenwerken aan een gezonde school
Het gemeentelijke programma Rotterdam Lekker Fit! en Hogeschool Inholland Pabo gaan samenwerken aan een gezonde toekomst voor de Rotterdamse jeugd.

Lees meer
 

Toestemming voor hulp bij kindermishandeling

Toestemming voor hulp bij kindermishandeling
Professionele hulpverleners, die hulp bieden aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling, hebben soms moeite om medewerking van ouders te krijgen. Er kan dan geen hulp worden geboden omdat een of beide ouders geen toestemming geeft om hulp te starten.

Lees meer
 

De juiste zorg is dichterbij dan je denkt

De juiste zorg is dichterbij dan je denkt
De gemeente Rotterdam is een campagne gestart om de bekendheid en zichtbaarheid van VraagWijzer, het Jongerenloket, CJG, Centraal Onthaal, de wijkteams en andere loketten van de gemeente te vergroten.

Lees meer
 

Keurmerk Meldcode aanvragen in 2017

Keurmerk Meldcode aanvragen in 2017
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is wettelijk verplicht voor instellingen die werken in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Lees meer
 

Extra bedden voor daklozen bij kou

Extra bedden voor daklozen bij kou
De gemeente Rotterdam stelt extra bedden voor dak- en thuislozen beschikbaar, als de temperatuur op of onder het vriespunt ligt.

Lees meer