Nieuwsbrief voor professionals

Editie 18, 4 april 2017
In deze nieuwsbrief:
  Stem op Connie Rijlaarsdam!
  Terugblik Focusdag
  Taalnetwerkbijeenkomsten in de wijk
  11 april: debat Eenzaamheid onder jongeren
  Deelnemers gezocht voor onderzoek GGD website
  Veranderingen in doelgroepenvervoer
  Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISA
  Uitbreiding Tegenprestatie in de wijken
  Jaarbericht 2016 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
  Toolkit meldcode online
  Cursus Omgaan met stress gratis voor mensen met VGZ Rotterdampakket
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Stem op Connie Rijlaarsdam!

Stem op Connie Rijlaarsdam!
Verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam is, als enige niet-bestuurder, genomineerd als ‘Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2016’, onder andere voor haar werk voor de gemeente Rotterdam. Stemmen op Connie kan nog tot dinsdag 5 april 12.00 uur!

Lees meer
 

Terugblik Focusdag

Terugblik Focusdag
Meer dan 1200 professionals, 75 workshops, 60 organisaties, 15 organisatoren, 10 vrijwilligers op 21 maart bij elkaar in de Doelen: de Focusdag was erg goed bezocht.

Lees meer
 

Taalnetwerkbijeenkomsten in de wijk

Taalnetwerkbijeenkomsten in de wijk
Vanaf april vindt er ieder kwartaal een taalnetwerkbijeenkomst plaats in de Huizen van de Wijk. Doel van deze bijeenkomsten is het in kaart brengen van het taalaanbod in Rotterdam en informatie en aanpak delen.

Lees meer
 

11 april: debat Eenzaamheid onder jongeren

11 april: debat Eenzaamheid onder jongeren
In Rotterdam en landelijk is veel aandacht voor eenzame ouderen. DOE-010 richt haar focus juist op jongeren. Hoe ziet eenzaamheid onder jongeren er uit, om hoeveel jongeren gaat het, welk aanbod werkt voor jongeren en wat niet?

Lees meer
 

Deelnemers gezocht voor onderzoek GGD website

Deelnemers gezocht voor onderzoek GGD website
Binnenkort wordt de website van GGD Rotterdam-Rijnmond vernieuwd. We zijn benieuwd wat onze bezoekers van de huidige website vinden. Help ons om een betere website neer te zetten en vul de enquête in!

Lees meer
 

Veranderingen in doelgroepenvervoer

Veranderingen in doelgroepenvervoer
Op 11 april wordt de voorlopige gunning bekend voor het nieuwe contract voor doelgroepenvervoer. Dit kan een grote verandering betekenen voor gebruikers  van dit vervoer.

Lees meer
 

Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISA

Handreiking signaleren kindermishandeling, gebruik meldcode en SISA
Vier grote schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam hebben een werkgroep gevormd om de problematiek rondom het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode en SISA te belichten.

Lees meer
 

Uitbreiding Tegenprestatie in de wijken

Uitbreiding Tegenprestatie in de wijken
In Rotterdam is de Tegenprestatie een collegeprioriteit. In 2011 startte de aanpak als pilot in de wijken Overschie en Tarwewijk. Met de start van het nieuwe college in 2014 werd de Tegenprestatie uitgebreid naar 14 wijken.

Lees meer
 

Jaarbericht 2016 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Jaarbericht 2016 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) heeft de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen. Dat gebeurt in samenwerking met het gezin en partners in de regio Rotterdam Rijnmond.

Lees meer
 

Toolkit meldcode online

Toolkit meldcode online
Is uw organisatie nog voldoende toegerust om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren? Het Servicepunt meldcode van de gemeente Rotterdam heeft onder andere een film gemaakt over de meldcode en de toepassing ervan.

Lees meer
 

Cursus Omgaan met stress gratis voor mensen met VGZ Rotterdampakket

Cursus Omgaan met stress gratis voor mensen met VGZ Rotterdampakket
Teveel stress is slecht voor iedereen en kan tot allerlei geestelijke en lichamelijke klachten leiden. Om de mentale weerbaarheid van Rotterdammers te vergroten, biedt Avant Sanare de cursus Omgaan met stress gratis aan mensen met een VGZ Rottterdampakket.

Lees meer