Nieuwsbrief voor professionals

Editie 23, 27 juni 2017
In deze nieuwsbrief:
  Campagne 'Vrijheden'
  Gezondheidsrisico’s gebruik lachgas
  24 augustus: Opening Rotterdams onderwijs
  Meld tijdig kindermishandeling rondom zomervakantie
  Vernieuwde communicatiemiddelen VTRR
  Bijeenkomst Meldcode in het Basisonderwijs
  Pilot traumascreening
  Nomineer voor de Rotterdamse Kinderrechten Awards!
  Inspireer met een workshop tijdens de Onderwijsparade
  Week tegen Kindermishandeling 2017
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Campagne 'Vrijheden'

Campagne 'Vrijheden'
Bent u leerkracht van een vmbo, havo/vwo, mbo of hbo school? Dan kunt u zich nu (gratis) inschrijven voor activiteiten over keuzevrijheid en thema’s zoals huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld.

Lees meer
 

Gezondheidsrisico’s gebruik lachgas

Gezondheidsrisico’s gebruik lachgas
Het gebruik van lachgas is populair onder kinderen en jongeren. Het lijkt veilig, maar er zijn wel degelijk gezondheidsrisico's.

Lees meer
 

24 augustus: Opening Rotterdams onderwijs

24 augustus: Opening Rotterdams onderwijs
De opening van het Rotterdams onderwijsjaar vindt op 24 augustus plaats in de burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam. De gemeente Rotterdam nodigt onderwijsprofessionals van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Lees meer
 

Meld tijdig kindermishandeling rondom zomervakantie

Meld tijdig kindermishandeling rondom zomervakantie
De laatste weken voor de zomervakantie zijn ingegaan. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) adviseert aan scholen die kindermishandeling willen melden, dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 8 juli te doen.

Lees meer
 

Vernieuwde communicatiemiddelen VTRR

Vernieuwde communicatiemiddelen VTRR
De afgelopen maanden zijn bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) diverse communicatiemiddelen vernieuwd. De ‘financiële checklist’ voor ouderen is vernieuwd en is nu ook digitaal te verkrijgen.

 

Lees meer
 

Bijeenkomst Meldcode in het Basisonderwijs

Bijeenkomst Meldcode in het Basisonderwijs
Op donderdagmiddag 21 september organiseert het Servicepunt Meldcode van de gemeente Rotterdam de bijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het Basisonderwijs.

Lees meer
 

Pilot traumascreening

Pilot traumascreening
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en de gemeente Rotterdam houden een pilot: Traumascreening Kinderen. De pilot loopt van mei tot en met december 2017.

Lees meer
 

Nomineer voor de Rotterdamse Kinderrechten Awards!

Nomineer voor de Rotterdamse Kinderrechten Awards!
Op 20 november 2017, de Dag van de Rechten van het kind, reikt de gemeente voor het eerst de Kinderrechten Awards uit. Deze awards zijn bedoeld om initiatieven, die eraan bijdragen dat Rotterdamse kinderen tussen 0 en 18 jaar gezonder en veiliger opgroeien, in het zonnetje te zetten.

Lees meer
 

Inspireer met een workshop tijdens de Onderwijsparade

Inspireer met een workshop tijdens de Onderwijsparade
Voor de Onderwijsparade op 4 oktober is de gemeente Rotterdam op zoek naar onderwijsprofessionals die het leuk vinden workshops te geven aan ouders.

Lees meer
 

Week tegen Kindermishandeling 2017

Week tegen Kindermishandeling 2017
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november 2017 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Deze week staat in het teken van voorlichting aan en bewustwording bij kinderen, ouders en hun omgeving.

Lees meer