Nieuwsbrief voor professionals

Editie 02, 27 mei 2016
In deze nieuwsbrief:
  Rotterdam Onderwijsstad van het jaar
  Krachten bundelen tegen alcoholgebruik onder de 18
  Elke jongere telt
  Onzichtbare jongeren in beeld
  Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Campagne tegen Huwelijksdwang
  Wat kan het Servicepunt Meldcode voor u doen?
  Gratis seminar ouderenmishandeling
  Maatwerk om langer thuis te wonen
  Coalitie Erbij Rotterdam presenteert Eenzame kwesties
  Nieuw platform voor vrijwilligers in de maak
  Mantelzorgcampagne van start
  Rotterdam start met signalering sociaal geïsoleerden
  Proeftuin Garanderen van het bestaansminimum
  KIEN010: online geldzaken op orde
  Startpunt Geldzaken
  Anne Coenen over toekomst welzijn, zorg & jeugdhulp
  Rapport Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Rotterdam Onderwijsstad van het jaar

Rotterdam Onderwijsstad van het jaar
Rotterdam is vanaf 1 oktober 2016 Onderwijsstad van het jaar. De Toetsingscommissie van de Stichting Nationale OnderwijsWeek heeft Rotterdam gekozen omdat het onderwijsbeleid het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de gemeente en leraren, scholen en schoolbesturen.

Lees meer
 

Krachten bundelen tegen alcoholgebruik onder de 18

Krachten bundelen tegen alcoholgebruik onder de 18
Regelmatig lezen we erover in de media. Jonge mensen die te veel alcohol  drinken of ouders die vinden dat de leeftijdstijdgrens van 18 jaar omlaag kan. De wet zegt: geen alcohol onder de 18 en onderzoek toont aan dat alcohol drinken op jonge leeftijd schadelijk is voor de hersenen.

Lees meer
 

Elke jongere telt

Elke jongere telt
Een programma, gericht op jongeren kan niet tot stand komen zonder inspraak van jongeren zelf. Hun meningen, ervaringen en overtuigingen zijn van groot belang als we willen dat maatregelen ook daadwerkelijk effect en betekenis hebben. Het programma ‘Elke jongere telt’ neemt maatregelen over de gebieden zorg, werk, onderwijs en veiligheid heen.

Lees meer
 

Onzichtbare jongeren in beeld

Onzichtbare jongeren in beeld
Als onderdeel van de aanpak tegen jeugdwerkloosheid tekenden Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en wethouder Struijvenberg (Economie en Werkgelegenheid) aanvullende bestuurlijke afspraken om zogenoemde ‘onzichtbare’ jongeren in beeld te krijgen.

Lees meer
 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Iedere Rotterdammer heeft recht op een veilig thuis. Toch is huiselijk geweld een van de grootste geweldproblemen, ook in onze stad. Van kindermishandeling of ouderenmishandeling, tot eerwraak en gedwongen uithuwelijken, geweld heeft veel gezichten.

Lees meer
 

Campagne tegen Huwelijksdwang

Campagne tegen Huwelijksdwang
Vrije partnerkeuze geldt voor iedereen. Zelfstandig bepalen met wie je trouwt is een grondrecht. Als dat niet kan, is er sprake van huwelijksdwang. In mei lanceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne: Trouwen tegen je wil.

Lees meer
 

Wat kan het Servicepunt Meldcode voor u doen?

Wat kan het Servicepunt Meldcode voor u doen?
Wilt u meer weten over (het invoeren van) de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Of over het werken met de Meldcode in de praktijk? Het Servicepunt Meldcode (SPM) kan u daarbij helpen.

Lees meer
 

Gratis seminar ouderenmishandeling

Gratis seminar ouderenmishandeling
Zijn zorgende handen ook veilige handen? Deze prikkelende stelling staat centraal op 15 juni a.s. tijdens het gratis seminar over ouderenmishandeling. Tijdens de (internationale) dag tegen ouderenmishandeling organiseren Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en bureau Moetd in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond dit seminar.

Lees meer
 

Maatwerk om langer thuis te wonen

Maatwerk om langer thuis te wonen
Een aantal maatregelen dat het gemakkelijker maakt voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te wonen. In IJsselmonde, Delfshaven, Pernis en nu ook in Prins Alexander kennen ze het al.

Lees meer
 

Coalitie Erbij Rotterdam presenteert Eenzame kwesties

Coalitie Erbij Rotterdam presenteert Eenzame kwesties
Op donderdag 2 juni organiseert Coalitie Erbij Rotterdam een boekconferentie naar aanleiding van het boek Eenzame kwesties. Coalitie Erbij en Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) hebben de afgelopen weken professionals en vrijwilligers bij elkaar gebracht om verhalen te schrijven.

Lees meer
 

Nieuw platform voor vrijwilligers in de maak

Nieuw platform voor vrijwilligers in de maak
De komende maanden wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam een nieuw digitaal platform voor vrijwilligers gebouwd. De bedoeling is dat vrijwilligers en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden via een website en een app.

Lees meer
 

Mantelzorgcampagne van start

Mantelzorgcampagne van start
In Rotterdam zorgen duizenden mensen voor iemand uit hun familie of vriendenkring of voor hun kennissen. Hierdoor kunnen veel Rotterdammers, die extra zorg nodig hebben, thuis blijven wonen.

Lees meer
 

Rotterdam start met signalering sociaal geïsoleerden

Rotterdam start met signalering sociaal geïsoleerden
Met een proef in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. Daarmee wordt voorkomen dat Rotterdammers, die geïsoleerd leven, in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Lees meer
 

Proeftuin Garanderen van het bestaansminimum

Proeftuin Garanderen van het bestaansminimum
Sinds januari 2016 loopt er in de gemeente Rotterdam een proef gericht op het garanderen van het bestaansminimum. Het garanderen van het bestaansminimum is een van de complexe problemen die zich voordoen bij kwetsbare burgers met problematische schulden.

Lees meer
 

KIEN010: online geldzaken op orde

KIEN010: online geldzaken op orde
De gemeente Rotterdam biedt alle Rotterdammers de mogelijkheid om online hun geldzaken beter op orde te krijgen. Met KIEN010 kunnen ze controleren of ze gebruik maken van de juiste voorzieningen en regelingen.

Lees meer
 

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken
De gemeente Rotterdam biedt Rotterdammers via Startpunt Geldzaken de mogelijkheid om online een eigen geldplan op te stellen. Rotterdammers kunnen door een beperkt aantal eenvoudig te beantwoorden vragen vaststellen, hoe hun financiële situatie is. Vervolgens worden ze naar een geldplan geleid, waarmee ze hun situatie kunnen versterken.

Lees meer
 

Anne Coenen over toekomst welzijn, zorg & jeugdhulp

Anne Coenen over toekomst welzijn, zorg & jeugdhulp
Sinds ruim een jaar kunnen Rotterdammers bij de gemeente terecht voor ondersteuning en zorg op basis van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Om het Rotterdamse stelsel van zorg & welzijn verder te ontwikkelen en te vernieuwen wordt het Ontwikkelplan 2018 opgesteld.

Lees meer
 

Rapport Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen

Rapport Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen
Donderdag 26 mei ontving wethouder Hugo de Jonge het inspectierapport van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Dit rapport is gemaakt naar aanleiding van een tragische gebeurtenis in 2015 waarbij een 10 maanden oude baby is overleden. Het onderzoek is op verzoek van de wethouder uitgevoerd om in beeld te brengen of de hulpverlening rondom het gezin voldeed. De conclusie van de inspectie is onder meer dat de betrokken hulpverleners onvoldoende hebben samenwerkt.

Lees meer