Nieuwsbrief voor professionals

Editie 03, 11 juli 2016
In deze nieuwsbrief:
  Werkzoekenden aan de slag als vrijwilliger
  Onderzoek naar werken met wijkteams
  Gezondheidsmonitor Jeugd Rotterdam-Rijnmond
  Opening Rotterdams Onderwijsjaar op 25 augustus
  Opvoedingsondersteuning voor ouders in de opvang
  Van Jeugdwet naar Wmo: op zoek naar oplossingen
  Maak het verschil: de Meldcode in het onderwijs
  Een geldmattie voor jongeren
  Alcoholpreventie tijdens evenementen in Rotterdam
  Gezond op reis naar familie en vrienden in het buitenland
  Rotterdam Vitale Stad
  Vernieuwde signaleringskaart huiselijk geweld en kindermishandeling
  Huiselijk geweld en kindermishandeling: stappenplan vrijwilligers
  Gezocht: sleutelpersonen verborgen vrouwen
  Gezocht: het beste Mantelzorg ondersteuningsidee
  Klup, een nieuwe app voor senioren
  Keuzegids Thuistechnologie
  Zorg voor elkaar: zorg, welzijn en jeugdhulp in 2018
  Internationale conferentie Better Together
  Workshopleiders gezocht voor Onderwijsparade
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Werkzoekenden aan de slag als vrijwilliger

Werkzoekenden aan de slag als vrijwilliger
De gemeente Rotterdam kan een tegenprestatie vragen van werkzoekenden die langdurig een gemeentelijke uitkering ontvangen. Deze hebben weinig kans op de arbeidsmarkt en krijgen geen re-integratietraject aangeboden.

Lees meer
 

Onderzoek naar werken met wijkteams

Onderzoek naar werken met wijkteams
Hoe effectief en efficiënt is werken met wijkteams eigenlijk? In 2014 en 2015 heeft de gemeente Rotterdam hier onderzoek naar laten doen. Door middel van casusonderzoek is duidelijk geworden dat het rendement van het werken met wijkteams stijgt ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees meer
 

Gezondheidsmonitor Jeugd Rotterdam-Rijnmond

Gezondheidsmonitor Jeugd Rotterdam-Rijnmond
In het najaar van 2015 voerde de GGD Rotterdam-Rijnmond de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De GGD heeft de gemeenten een rapport gestuurd met daarin de resultaten van deze Gezondheidsmonitor.

Lees meer
 

Opening Rotterdams Onderwijsjaar op 25 augustus

Opening Rotterdams Onderwijsjaar op 25 augustus
Bouwen aan de toekomst. Onder dat motto mag Rotterdam zich vanaf 1 oktober Onderwijsstad van het jaar noemen. Een uitstekende reden om het onderwijsjaar 2016-2017 op bijzondere wijze te openen. Bent u er op 25 augustus ook bij?

Lees meer
 

Opvoedingsondersteuning voor ouders in de opvang

Opvoedingsondersteuning voor ouders in de opvang
Ouders met (O)GGZ-problematiek (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) die met hun minderjarige kinderen in de opvang verblijven, krijgen meteen opvoedingsondersteuning.

Lees meer
 

Van Jeugdwet naar Wmo: op zoek naar oplossingen

Van Jeugdwet naar Wmo: op zoek naar oplossingen
Voor iedere jongere is 18 worden een spannende gebeurtenis, maar voor cliënten in de jeugdhulp is het een ingewikkelde periode. Hoe kunnen zorgaanbieders en gemeente met elkaar samenwerken om de overgang van 18- naar 18+ zo goed mogelijk te laten verlopen? En voorkomen dat ze onnodig uit- of terugvallen?

Lees meer
 

Maak het verschil: de Meldcode in het onderwijs

Maak het verschil: de Meldcode in het onderwijs
Wist u dat gemiddeld minimaal één kind per klas te maken heeft met een vorm van kindermishandeling? En wist u dat er landelijk gemiddeld iedere week een kind overlijdt aan de gevolgen van kindermishandeling?

Lees meer
 

Een geldmattie voor jongeren

Een geldmattie voor jongeren
Steeds meer jongeren hebben schulden en zijn slecht bestand tegen de dagelijkse financiële verleidingen. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan hun zelfredzaamheid. Niet iedere jongere heeft de vaardigheden om aan deze eisen te voldoen. Tenslotte zijn veel jongeren niet op de hoogte zijn van mogelijkheden om begeleiding te krijgen.

Lees meer
 

Alcoholpreventie tijdens evenementen in Rotterdam

Alcoholpreventie tijdens evenementen in Rotterdam
De zomer voor de deur betekent festivaltijd in Rotterdam. Op grote evenementen komen veel jongeren af. De gemeente Rotterdam en YOUZ wijzen jaarlijks tien evenementen aan met een groot risico op alcohol- en drugsmisbruik.

Lees meer
 

Gezond op reis naar familie en vrienden in het buitenland

Gezond op reis naar familie en vrienden in het buitenland
Ieder jaar gaat een grote groep Rotterdammers op bezoek bij familie of vrienden in het buitenland. Deze mensen, ook wel de VFR-groep genoemd (visiting friends and relatives), gaan vaak zonder adviezen, maatregelen of vaccinaties op reis naar het land van herkomst.

Lees meer
 

Rotterdam Vitale Stad

Rotterdam Vitale Stad
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Dat geldt natuurlijk ook voor Rotterdammers. De gemeente Rotterdam stimuleert een goede gezondheid van haar bewoners. In de nota Rotterdam Vitale Stad staat beschreven hoe de gemeente dit doet en wat de komende vier jaar de speerpunten zijn.

Lees meer
 

Vernieuwde signaleringskaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Vernieuwde signaleringskaart huiselijk geweld en kindermishandeling
De signaleringskaart huiselijk geweld en kindermishandeling is vernieuwd. De kaart ondersteunt u bij het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling: stappenplan vrijwilligers

Huiselijk geweld en kindermishandeling: stappenplan vrijwilligers
Vrijwilligers zien vaak signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze hebben een niet-pluis gevoel, maar weten niet altijd wat ze met deze signalen moeten doen. Daarom is Rotterdam aan de slag gegaan om een meldcode te ontwikkelen voor vrijwilligers.

Lees meer
 

Gezocht: sleutelpersonen verborgen vrouwen

Gezocht: sleutelpersonen verborgen vrouwen
Shantie Jagmohansingh is projectleider schadelijke traditionele praktijken. Daaronder vallen onder andere eer gerelateerd geweld en verborgen vrouwen. Shantie vertelt wat verborgen vrouwen zijn en hoe de gemeente daar iets aan wil doen.

Lees meer
 

Gezocht: het beste Mantelzorg ondersteuningsidee

Gezocht: het beste Mantelzorg ondersteuningsidee
De gemeente Rotterdam wil nieuwe initiatieven bevorderen die mantelzorgers ondersteunen. Met een open opdracht aan u, Rotterdamse professionals in de zorg, vragen we om nieuwe initiatieven op het terrein van vervangende zorg.

Lees meer
 

Klup, een nieuwe app voor senioren

Klup, een nieuwe app voor senioren
Klup is een handige nieuwe app, die gratis op een tablet of mobiele telefoon geïnstalleerd kan worden. Met deze app kunnen moderne senioren in hun eigen buurt contact maken met andere senioren met dezelfde interesses en samen op stap gaan.

Lees meer
 

Keuzegids Thuistechnologie

Keuzegids Thuistechnologie
Er bestaat een ruim aanbod aan technische hulpmiddelen, die mensen helpen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Maar wie heeft voldoende overzicht om een overwogen keuze te kunnen maken? Vanuit die vraag zijn bewoners en professionals uit IJsselmonde op het idee gekomen om een Keuzegids Thuistechnologie te maken.

Lees meer
 

Zorg voor elkaar: zorg, welzijn en jeugdhulp in 2018

Zorg voor elkaar: zorg, welzijn en jeugdhulp in 2018
Partners, professionals en Rotterdammers dachten de afgelopen maanden mee over de toekomst van de zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Op dit moment heeft Rotterdam een mooi totaalplaatje voor het stelsel van zorg en ondersteuning, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Lees meer
 

Internationale conferentie Better Together

Internationale conferentie Better Together
Bent u leraar in het basis- of voortgezet onderwijs, beleidsmaker of wetenschapper? Dan is dit is uw kans om dé internationale autoriteiten op het gebied van allochtone ouderbetrokkenheid te ontmoeten.

Lees meer
 

Workshopleiders gezocht voor Onderwijsparade

Workshopleiders gezocht voor Onderwijsparade
Wilt u als leraar of schoolleider ouders inspireren over hun rol in de ontwikkeling van hun kind en het belang van hun betrokkenheid bij het onderwijs? Geeft u zich dan op als workshopleider tijdens de Onderwijsparade op 5 oktober en neem ouders mee in uw aanpak of idee.

Lees meer