Nieuwsbrief voor professionals

Extra editie, 14 januari 2019
In deze nieuwsbrief:
  Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  Interview met Debby Maas
  Interview Fien de Koning
  Interview Gerda Roos
  Interview Sandra Stakel
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Deze extra editie van de Nieuwsbrief voor Professionals staat geheel in het teken van de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die per 1 januari 2019 is ingegaan. Vanaf die datum moeten alle situaties, waarbij sprake is van acute en structurele onveiligheid, gemeld worden bij Veilig Thuis.

Lees meer
 

Interview met Debby Maas

Interview met Debby Maas
Debbie Maas, bestuurder bij Veilig Thuis: 'Wanneer een professional het afwegingskader gebruikt, geeft dit richting. We verwachten hierdoor in 2019 een toename van meldingen. De meeste signalen komen tot nu toe van de politie. Door de vernieuwde meldcode zullen waarschijnlijk ook andere beroepsgroepen meer meldingen doen. Bij Veilig Thuis hebben we onze werkwijze aangepast.'

Lees meer
 

Interview Fien de Koning

Interview Fien de Koning
Fien de Koning, zorgcoördinator Kinderopvang BijDeHand en Groeibriljant: 'Ik ben als aandachtsfunctionaris nauw betrokken bij de meldcode. Dat doe ik samen met mijn collega-zorgcoördinator en met het pedagogisch expertisecentrum. Als er zorgen of signalen zijn op een van de locaties bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de ouders, de collega’s en leidinggevende.'

Lees meer
 

Interview Gerda Roos

Interview Gerda Roos
Gerda Roos, trainer bij trainingsbureau Harten3: 'Bij Harten3 trainen we professionals in de aanpak tegen huiselijk geweld. Ook traint Harten3 in opdracht van de LVAK veel aandachtsfunctionarissen. Zij implementeren de meldcode in hun organisatie en houden het onderwerp levend. Dat is een goede zaak, maar met alleen een aandachtsfunctionaris ben je er als organisatie nog niet.'

Lees meer
 

Interview Sandra Stakel

Interview Sandra Stakel
Sandra Stakel, psychiatrisch poliverpleegkundige bij Antes Hellevoetsluis: 'Ik heb in mijn vak veel gesprekken met kinderen en hun ouders. Het is mijn specialisatie. Onze organisatie heeft de medewerkers goed voorbereid op de vernieuwde meldcode. Gedurende het hele jaar zorgen ze ervoor dat het goed is geïmplementeerd in de hele organisatie.'

Lees meer