Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 82 - 28 november 2019
In deze nieuwsbrief:
  Vrijdag 6 - 12 december: voorstelling ‘Zomaar een Straat’
  Maandag 9 december: webinar Wat kan ik doen als mijn kind bang, boos of verdrietig is?
  Woensdag 11 en 18 december: spel-avond survivors seksueel misbruik
  In gesprek over (geld)zorgen bij de Voedselbank
  Aantal Rotterdammers met bijstandsuitkering daalt
  Hoe ouderen betrekken bij organisatie evenementen?
  i Care brengt het thema Jonge mantelzorg naar de klas
  Meer meldingen vermoedens kindermishandeling
  Bewindvoerders en Kredietbank werken beter samen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Vrijdag 6 - 12 december: voorstelling ‘Zomaar een Straat’

Vrijdag 6 - 12 december: voorstelling ‘Zomaar een Straat’
Het Rotterdams Wijktheater nodigt u van harte uit voor de voorstelling 'Zomaar een straat'. Daarin vertellen Rotterdammers over hoe het is om rond te moeten komen van een laag inkomen. Het doel? Het taboe op geldzorgen doorbreken.

Lees meer
 

Maandag 9 december: webinar Wat kan ik doen als mijn kind bang, boos of verdrietig is?

Maandag 9 december: webinar Wat kan ik doen als mijn kind bang, boos of verdrietig is?
Wat doet u als uw kind een driftbui heeft? Of niet naar school durft vanwege een spreekbeurt? Dit kan voor ouders lastig zijn, maar ook voor het kind. Een webinar met deskundige sprekers kan helpen.   

Lees meer
 

Woensdag 11 en 18 december: spel-avond survivors seksueel misbruik

Woensdag 11 en 18 december: spel-avond survivors seksueel misbruik
December is voor velen een gezellige maand. Sinterklaas, spelletjes, kerst en oliebollen. Voor survivors van seksueel misbruik kan het juist een moeilijke maand zijn. Daarom is een spel-avond met lotgenoten bedacht.

Lees meer
 

In gesprek over (geld)zorgen bij de Voedselbank

In gesprek over (geld)zorgen bij de Voedselbank
Rotterdammers die de Voedselbank Rotterdam bezoeken, kunnen er nu ook terecht met vragen over geld, opvoeding of andere persoonlijke zaken. De gemeente Rotterdam biedt klanten van de Voedselbank deze hulp aan tijdens het uitdelen van de voedselpakketten in de wijken.

Lees meer
 

Aantal Rotterdammers met bijstandsuitkering daalt

Aantal Rotterdammers met bijstandsuitkering daalt
De nieuwe aanpak om Rotterdammers met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen, werpt z’n vruchten af. Voor het eerst in bijna acht jaar daalde het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering tot onder de 34.000. 

Lees meer ...

Lees meer
 

Hoe ouderen betrekken bij organisatie evenementen?

Hoe ouderen betrekken bij organisatie evenementen?
Wilt u graag senioren betrekken bij de organisatie van een evenement? Dan is het goed om dat bij elk contact duidelijk te bespreken.

Lees meer
 

i Care brengt het thema Jonge mantelzorg naar de klas

i Care brengt het thema Jonge mantelzorg naar de klas
I Care biedt gratis gastlessen aan het voortgezet onderwijs over de jonge mantelzorger. De gastles bestaat uit een theatervoorstelling en workshop om de jonge mantelzorger zichtbaarder te maken op het voortgezet onderwijs.

Lees meer
 

Meer meldingen vermoedens kindermishandeling

Meer meldingen vermoedens kindermishandeling
Het aantal meldingen met vermoedens van kindermishandeling bij advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond steeg het afgelopen jaar. Met maar liefst 84%.  

Lees meer
 

Bewindvoerders en Kredietbank werken beter samen

Bewindvoerders en Kredietbank werken beter samen
Bewindvoerders en de Kredietbank (KBR) werken aan een betere samenwerking. Overleg tussen deze twee partijen heeft geleid tot twee aanpassingen in de werkwijze. De aanpassingen moeten leiden tot deze betere samenwerking

Lees meer