Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 86 - 13 februari 2020
In deze nieuwsbrief:
  Hulpaanbod eenzame jongeren
  Ouderen maken bloemstukje tegen eenzaamheid
  Preventieve inzet van methode Houvast
  Rotterdam bouwt verder aan een Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
  GGD-campagne Handle with care
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Hulpaanbod eenzame jongeren

Hulpaanbod eenzame jongeren
In Nederland voelt 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich chronisch eenzaam. Join us brengt hier verandering in door jongeren samen te brengen en hen te helpen sociaal sterker te worden.

Lees meer
 

Ouderen maken bloemstukje tegen eenzaamheid

Ouderen maken bloemstukje tegen eenzaamheid
Bloemen als wapen in de strijd tegen eenzaamheid. Rotterdamse welzijnsorganisaties kunnen de activiteit bloemschikken organiseren voor de ouderen in hun wijk. Deze Rotterdamse bloemenestafette zorgt voor gezelligheid en contact.

Lees meer
 

Preventieve inzet van methode Houvast

Preventieve inzet van methode Houvast
De methode HouVast wil lvb-ouders de juiste ondersteuning geven zodat zij hun kinderen een veilig thuis kunnen bieden. Ook als er opvoedproblemen dreigen.

Lees meer
 

Rotterdam bouwt verder aan een Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Rotterdam bouwt verder aan een Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
In 2020 werken opdrachtgevers gemeente Rotterdam, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis samen verder aan een Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling (CHG&K) voor de regio Rijnmond.

Lees meer
 

GGD-campagne Handle with care

GGD-campagne Handle with care
Op maandag 3 februari lanceerde de GGD de campagne Handle with care. Deze is bedoeld om inwoners van de regio Rijnmond te laten zien waar de GGD voor staat en wat de GGD doet.

Lees meer