Nieuwsbrief voor professionals

Editie 09, 29 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Extra geld voor alleenstaande ouders
  Woonlab 010
  Zorg- en onderwijsspecialisten
  Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties
  Normaliseren werkt
  Kom ERBIJ
  Hulp bij een laag inkomen
  Regionaal aanjaagteam verwarde personen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Normaliseren werkt

Normaliseren werkt
Het schoolmaatschappelijk werk (smw) van MEE Rotterdam Rijnmond en School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) zijn in september 2015 gestart met een samenwerkingsproject in de gebieden Pendrecht en Overschie.

Het doel van het project was om de zorgstructuur van de (voor)school actief te verbinden met de activiteiten en mogelijkheden voor kinderen en/of ouders binnen het wijknetwerk. In geval van lichte of dreigende problemen wordt dan op maat verwezen naar het wijkteam. Maar er wordt ook direct gekeken naar de mogelijke inzet van en toeleiding naar ‘normaliserende’ activiteiten zoals sport, cultuur en educatieve activiteiten in het wijknetwerk. De focus van het smw richt zich dan niet alleen op problemen van kinderen, maar ook op hun interesses en talenten.

Positieve insteek
Het afgelopen jaar is gebleken dat het effectief is om het wijknetwerk in te zetten om ondersteuning te bieden aan leerlingen en ouders. De methode 'Kind in Kaart' (KIK) is ontwikkeld en een bruikbare methode gebleken om kinderen breed in kaart te brengen en te focussen op een positieve insteek: talent en interesse in plaats van therapeut of zorgaanbieder. MEE onderzoekt de mogelijkheden om een vervolg te geven aan deze aanpak.

Meer informatie
Mail voor meer informatie over het project naar Marjonne Meijer, accountmanager smw bij MEE Rotterdam Rijnmond: marjonne.meijer@meerotterdam.nl