Nieuwsbrief voor professionals

Editie 09, 29 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Extra geld voor alleenstaande ouders
  Woonlab 010
  Zorg- en onderwijsspecialisten
  Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties
  Normaliseren werkt
  Kom ERBIJ
  Hulp bij een laag inkomen
  Regionaal aanjaagteam verwarde personen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Woonlab 010

Woonlab 010
Tijdens het Stadsmakerscongres op 11 november is Woonlab010 gelanceerd. Woonlab010 is een uitwerking van de Woonvisie Rotterdam.

Een belangrijke ambitie uit de Woonvisie is meer ruimte bieden voor innovatie en experiment. Met prijsvragen dagen we iedereen uit om nieuwe ideeën en oplossingen voor woonvraagstukken te bedenken, die het leven in onze stad nog aantrekkelijker te maken.

Prijsvraag
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat ook mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of psychisch) een fijn huis kunnen vinden. Daarom is een prijsvraag uitgeschreven (genaamd: Dit is mijn thuis) voor innovatieve woonconcepten voor mensen met een beperking. Omdat mensen met een beperking net als ieder ander een zo zelfstandig mogelijk leven willen opbouwen, is een passende en betaalbare woning van groot belang. Er zijn twee locaties beschikbaar, één in IJsselmonde en één in Hoogvliet.

Droomproject
Wij nodigen teams, bestaande uit particulieren, architecten, investeerders, zorg- en welzijnsprofessionals en overige geïnteresseerden, uit om met vernieuwende woonconcepten te komen voor mensen met een beperking. Er worden twee winnaars gekozen, die de kans krijgen om hun droomproject te realiseren op de locaties zoals hierboven genoemd.voormalige schoolgebouwen staan.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op  www.rotterdam.nl/woonlab010