Nieuwsbrief voor professionals

Editie 09, 29 november 2016
In deze nieuwsbrief:
  Extra geld voor alleenstaande ouders
  Woonlab 010
  Zorg- en onderwijsspecialisten
  Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties
  Normaliseren werkt
  Kom ERBIJ
  Hulp bij een laag inkomen
  Regionaal aanjaagteam verwarde personen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties

Nieuwe trainingen meldcode voor vrijwilligersorganisaties
In 2017 worden er nieuwe trainingen 'Meldcode en vrijwilligers' georganiseerd voor bestuursleden of coördinatoren binnen een vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers zien vaak signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze hebben een niet-pluisgevoel, maar weten niet altijd wat ze met deze signalen moeten doen. Daarom is er een meldcode ontwikkeld voor vrijwilligers.

Contactpersoon
Vrijwilligers kunnen aan de hand van drie stappen, signalen en hun zorgen kenbaar maken bij een contactpersoon. Bestuursleden of coördinatoren worden getraind als contactpersoon om aanspreekpunt te zijn voor de vrijwilligers. De contactpersoon weet ook waar een melding gedaan kan worden en waar je hulp en advies kunt krijgen. Als huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig worden gesignaleerd en betrokkenen staan open voor hulp, dan is de kans op het stoppen van geweld aanzienlijk groter.

Nieuwe data
De training 'Meldcode en vrijwilligers' is ontwikkeld door Wouwtrainingen en Vrijwilligerswerk Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De training in 2017 wordt in het voorjaar gegeven op 20 april, 11 mei en 1 juni van 09.00-12.00 uur en in het najaar van 2017 op 10 oktober, 24 oktober en 7 november van 13.00-16.00 uur. Aanmelden kan via: info@vrijwilligerswerkrotterdam.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie: www.werkenmetdemeldcode.nl