Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 93 - 2 juni 2020
In deze nieuwsbrief:
  Cursussen omgaan met ruzie en geweld thuis
  Gratis tips voor toegankelijk communiceren
  1,5 meter tips voor blinden en slechtzienden
  Gratis online pedagogische en psychologische hulp
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Gratis online pedagogische en psychologische hulp

Gratis online pedagogische en psychologische hulp
Kent u kinderen, jongeren, studenten en volwassenen die pedagogische of psychologische hulp nodig hebben? Wijst u hen dan op het gratis online aanbod van Avant sanare.

Online hulp voor kinderen op de basisschool
Tot de zomervakantie helpt Avant sanare kinderen en hun ouders online. Het gaat om een individueel programma voor kinderen die boos en opstandig zijn, of die andere emotionele of ontwikkelingsvragen hebben. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en inschrijven: Bernadette Pires, b.pires@avantsanare.nl of 085-0499117.

Online hulp aan jongeren en studenten
Middelbare scholen kunnen jongeren opgeven voor individuele online hulp. Neem contact op met onze pedagoog Els Dekker voor meer informatie.

Op het mbo in Rotterdam helpen studentenpsychologen via beeldbellen. Ook kunnen studenten deelnemen aan e-health cursussen. Aanmelden gaat via de studiebegeleider of mentor. Voor studenten mbo, hbo en wo is de online training voor studerende mantelzorgers beschikbaar.

Online aanbod volwassenen
Volwassenen die te maken hebben met angst, stress, huiselijk geweld, een vechtscheiding, somberheid, weinig weerbaarheid en/of negatief denken helpt Avant sanare nu online.  

De online cursussen zijn voorlopig gratis. Zo kunnen Rotterdammers die thuis (moeten) zitten, toch gebruik maken van laagdrempelige en toegankelijke hulp bij emotionele & mentale problemen. Kijk hier voor het aanbod.