Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 93 - 2 juni 2020
In deze nieuwsbrief:
  Cursussen omgaan met ruzie en geweld thuis
  Gratis tips voor toegankelijk communiceren
  1,5 meter tips voor blinden en slechtzienden
  Gratis online pedagogische en psychologische hulp
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Weetjes voor bewindvoerders

Weetjes voor bewindvoerders
In dit artikel leest u informatie over de volgende onderwerpen:

1. Uitleg over beslagvrije voet
2. Eerste editie nieuwsbrief Gers met Geld
3. Contactpersonen KBR nu op rotterdam.nl

 

 1. Uitleg over beslagvrije voet

We hebben van diverse bewiondvoerders signalen ontvangen dat er onduidelijkheid bestaat over het loonbeslag. Het berekenen van de beslagvrije voet is daarnaast soms ook ingewikkeld en onduidelijk. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Loonbeslag
Een deurwaarder kan beslag leggen op alle periodieke inkomsten, artikel 475 B en C Rv. Periodieke inkomsten zijn:

 • Loon
 • Uitkeringen op grond van socialezekerheidswetten (WW, ZW, AOW, WIA en Bijstandsuitkering)
 • Pensioen en lijfrente
 • Alimentatie
 • Voorlopig teruggaaf belastingen
 • Levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering
 • Toeslagen. Let op: niet alle schuldeisers kunnen beslag laten leggen op de toeslagen. Zo mag alleen de verhuurder beslag laten leggen op de huurtoeslag, de kinderopvang beslag laten leggen op de kinderopvangtoeslag en de zorgverzekeraar beslag laten leggen op de zorgtoeslag.

Beslagverboden
Er gelden ook enkele beslagverboden. Dit betekent dat er geen beslag gelegd mag worden op:

 • Studiefinanciering, art. 475 d lid 5 Rv
 • Kinderbijslag, art. 475 C lid 1 sub C Rv
 • Onkostenvergoeding, dit is geen inkomen en valt niet onder periodieke inkomsten.
 • Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, art. 475 d lid 5 Rv
 • Overlijdensuitkeringen, art. 35, lid 7 ZW
 • Tegemoetkoming chronisch ziek en gehandicapten van het CAK, art. 11 lid 3, WTCG

Beslagvrije voet
Wanneer er beslag is of wordt gelegd op het inkomen of de uitkering van uw klant, dan moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Hiermee kunt u de vaste lasten van uw klant blijven betalen. Heeft u het vermoeden dat de deurwaarder te veel inhoudt en dat de beslagvrije voet niet klopt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de beslaglegger.

Op de website kunt u zelf de beslagvrije voet berekenen. Verstuur de nieuwe berekening van de beslagvrije voet naar de beslaglegger, samen met de fysieke bewijsstukken. Het is voor de deurwaarder noodzakelijk dat hij beschikt over alle relevante financiële gegevens. De klant is verplicht deze gegevens aan de gerechtsdeurwaarder te verschaffen.

Wanneer uw berekening klopt moet de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen: artikel 475 d lid 7 Rv. Verzoek de gerechtsdeurwaarder ook om de beslagvrije voet aan te passen in het beslagregister. Mocht de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet niet aanpassen, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Rol gemeente
Indien de beslagvrije voet niet klopt, dan kan de gemeente bij het vaststellen hiervan enkel een signaal afgeven aan de klant/bewindvoerder. De gemeente heeft verder geen bevoegdheid om de beslagvrije voet aan te passen.

2. Eerste editie nieuwsbrief Gers met Geld

Gers met Geld is een van de gemeentelijke voorzieningen om de financiële (zelf)redzaamheid van Rotterdammers te bevorderen. Onlangs is de eerste editie van de Gers met Geld nieuwsbrief verschenen. Een interessante nieuwsbrief voor u als bewindvoerder.

In de eerste editie van de nieuwsbrief van Gers met Geld krijgt u een kort overzicht over het aantal aanmeldingen, het slagingspercentage, tips en weetjes en de aandachtspunten voor Gers met Geld. Ook leest u in de nieuwsbrief hoe Gers met Geld te werk gaat tijdens de coronacrisis.

Lees de nieuwsbrief hier.

Aanmeldingen
Heeft u als bewindvoerder klanten die we kunnen helpen met Gers met Geld? Meld ze dan aan via de bekende procedure, door het aanmeldformulier te versturen naar: projectuitbewindMO@rotterdam.nl.

3. Contactpersonen KBR nu op rotterdam.nl

Eerder dit jaar hebben wij met u de samenwerkingsafspraken uit het convenant geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat u als bewindvoerder maar moeilijk in contact kon komen met de juiste contactpersonen bij de KBR.

Daarom heeft de KBR nu een overzicht opgesteld met deze gegevens, zodat de schuldbemiddelaars goed voor u te bereiken zijn.

Via deze link  vindt u per KBR-team de contactpersonen, hun contactgegevens en werkdagen. Er zijn in totaal acht KBR teams, deze zijn verdeeld over de verschillende wijken van Rotterdam.