Nieuwsbrief voor professionals

Editie 10, 13 december 2016
In deze nieuwsbrief:
  Mantelzorg Schijf van Vijf
  Netwerkbijeenkomst Stevige Start: waar staat papa?
  Zorgverzekering voor Rotterdammers met laag inkomen
  Conferentie Zin en Onzin Rotterdamse Tegenprestatie
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Mantelzorg Schijf van Vijf

Mantelzorg Schijf van Vijf
De Mantelzorg Schijf van Vijf is een innovatief instrument, dat inzicht geeft in de verschillende behoeften van mantelzorgers en de diversiteit van ondersteuningsmogelijkheden.

Het gaat daarbij om vormen van praktische en emotionele ondersteuning, die in één overzicht in kaart zijn gebracht. Het is ook de leidraad voor het gesprek met de mantelzorger over zijn situatie en de behoefte aan ondersteuning.

Overbelaste mantelzorgers
In Rotterdam zorgen bijna 100.000 bewoners voor iemand anders. Hiervan voelt 17 procent zich zwaar- of overbelast. Als een mantelzorger op tijd de juiste ondersteuning krijgt, kan overbelasting voorkomen worden.

Gespreksverlegenheid
Professionals die de mantelzorgers zien en herkennen, zijn terughoudend met vragen hoe het met de mantelzorger zelf gaat en hoe zij de zorg volhouden. Uit ervaring blijkt dat professionals zich ongemakkelijk voelen doordat zij de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning slecht kennen. Met de Mantelzorg Schijf van Vijf krijgen professionals een instrument in handen waarmee zij het gesprek kunnen aangaan en opvolging kunnen geven aan de behoefte van de mantelzorger .

Unieke samenwerking
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) heeft de Mantelzorg Schijf van Vijf ontwikkeld. Samen met DOCK, IZER en de huisartsen in het Medisch Centrum Schiebroek is het succesvol in de praktijk gebracht. Meer informatie over de Mantelzorg Schijf van Vijf vindt u op www.cvdmantelzorg.nl of bel naar 010 - 269 11 00.