Nieuwsbrief voor professionals

Editie 11, 9 januari 2017
In deze nieuwsbrief:
  Beste wensen voor 2017!
  MEE op Weg van project naar succesvolle dienst
  Superbuur(t) WhatsApp beste mantelzorgidee
  Sport op Maat bundelt krachten met Uniek Sporten
  Prijsvraag Rijksbouwmeester: Who Cares?
  Save the date: kennisatelier op 23 februari
  Actief in de wijk met handige wijk- en gebiedsgidsen
  Vrijwilligers gezocht Begeleide OmgangsRegeling
  Ook in 2017 Vouchers extra huishoudelijke hulp
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

MEE op Weg van project naar succesvolle dienst

MEE op Weg van project naar succesvolle dienst
In MEE op Weg leren mensen met een beperking met behulp van een maatje zelfstandig reizen. Zelfstandig reizen maakt mensen onafhankelijker. Daardoor kunnen ze zonder hulp van anderen naar werk, school of sport reizen.

In 2013 startte het project MEE op Weg met 36 deelnemers. Drie jaar na de start reizen de deelnemers van het eerste uur nog steeds zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets.

Succesvol
Inmiddels zijn 250 mensen met een beperking getraind om zelfstandig te reizen. Hiervan heeft ruim 78 procent het traject succesvol afgerond en reist nog steeds zelfstandig. De deelnemers leren om op één traject te reizen. Van de deelnemers uit 2013 reist 81 procent nu op meerdere trajecten. Jaarlijks rondt MEE meer dan honderd van deze trajecten in de regio af.

Leefwereld
Zelfstandig reizen maakt mensen onafhankelijker, zekerder, trots en beter voorbereid op de toekomst. Ouders geven aan dat zelfstandig leren reizen en de wetenschap dat dit verantwoord gebeurt, helpt bij het loslaten van een zorg(taak) van hun kind. Deelname aan het project versterkt volgens ruim 80 procent van de betrokken ouders de ouder-kindrelatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemer. Uiteindelijk vergroot het de leefwereld en de mate waarin mensen met een beperking kunnen meedoen.

Winst
Naast winst aan persoonlijke waarden is er ook een financiële winst. Iemand die zelfstandig kan reizen, maakt geen of minder gebruik van speciaal vervoer of leerlingenvervoer. Bovendien is hij of zij in de toekomst minder afhankelijk van speciale voorzieningen. Het taxigebruik onder de deelnemers is met 70 procent gedaald. De gemiddelde vervoersprijs *) per leerling in het leerlingenvervoer is jaarlijks 3.035 euro. De kostprijs van een MEE op Wegtraject is eenmalig 1.100 euro.

Meer informatie
Meer informatie en filmpjes vindt u hier

*)  Monitor Leerlingenvervoer door Oberon & Sardes, april 2016 In opdracht van OCW

Foto: Arnoud Verhey