Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Incidenten: liever melden dan improviseren

Incidenten: liever melden dan improviseren
Rotterdam staat voor goede hulp en zorg dichtbij. Bij het goed organiseren van zorg hoort ook het zorgvuldig handelen wanneer er iets niet goed gaat. Daarom heeft Rotterdam een protocol rondom incidenten om instellingen en wijkteams te ondersteunen en te zorgen voor een heldere, eenduidige samenwerking. Deze werkwijze is vastgelegd in het incidentenprotocol (pdf).

De operationele afhandeling van een calamiteit of incident is een verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Instellingen moeten incidenten melden bij Incidentenloket van de gemeente Rotterdam. Dit loket zorgt ervoor dat de melder in contact wordt gebracht met afdelingen van de gemeente, die de melder kunnen ondersteunen met de afwikkeling. Denk aan het KIZ-team (kleinschalige incidenten & zeden) of de afdeling Communicatie. Doelstelling is om incidenten niet onnodig groter te maken en onrust te voorkomen. Het Incidentenloket zorgt ook voor informatie naar de verantwoordelijke wethouder over een calamiteit of incident.

Een voorval, en dan?
De hulpverlener geeft alle calamiteiten en een aantal gedefinieerde incidenten door aan de leidinggevende. In het protocol staat precies beschreven wat een calamiteit of incident is. De leidinggevende van de instelling, het wijkteam, CJG of VraagWijzer doet melding bij het Incidentenloket van de gemeente Rotterdam

De 4 P’s
Om te beoordelen of een incident gemeld moet worden, zijn de volgende criteria van belang:

  • personeel: melden is van belang als personeel van een instelling, wijkteam, CJG of VraagWijzer betrokken is in de uitoefening van hun taak
  • pers / publiciteit: melden is van belang als de kans aanwezig is dat de pers (incl. sociale media) aandacht aan het incident zal geven, hoe klein het incident ook is
  • publiek: melden is van belang wanneer de inschatting wordt gemaakt dat er publieke onrust kan ontstaan door het incident
  • politiek: melden is van belang als de kans aanwezig is dat het college van burgemeester en wethouders vragen krijgt van de gemeenteraad

Samen afwegen
Neem het zekere voor het onzekere en neem bij twijfel contact op met het Incidentenloket om samen een afweging te maken of er een melding moet komen. Het Incidentenloket is te bereiken via het mailadres incidentenloketMO@rotterdam.nl of via het telefoonnummer: 010 – 498 40 19. De volledige tekst van het incidentenprotocol is te vinden op www.rotterdam.nl/zorgdichtbij: kijk bij: Ik werk met cliënten.