Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Werkt uw organisatie al met de meldcode?

Werkt uw organisatie al met de meldcode?
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. 45 procent van de Nederlanders tussen de achttien en zeventig jaar is ooit slachtoffer geweest, als kind, partner of ouder. Ook in Rotterdam is het aantal slachtoffers groot: 17.500 slachtoffers van huiselijk geweld en 7.300 slachtoffers van kindermishandeling.

De ervaring leert dat slachtoffers van huiselijk geweld vaak pas na een lange periode van geweld terechtkomen bij hulpverlening. Schaamte en angst zorgen ervoor dat een slachtoffer niet snel zelf hulp zoekt. Toch zijn er vaak signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vijf stappen
Het is belangrijk deze signalen snel en zorgvuldig te herkennen en ernaar te handelen. Daarvoor zijn professionals nodig. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt professionals in dit proces met vijf te doorlopen stappen. Zij helpen de professional zorgvuldig en daadkrachtig te handelen. Dit is hard nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te krijgen.

Voor wie?
De meldcode is sinds 2013 wettelijk verplicht voor instellingen in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. In Rotterdam moeten ook organisaties die niet binnen de wet vallen, maar wel subsidie ontvangen van de gemeente, werken met de meldcode.

Op de hoogte
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat professionals werken met de meldcode en zet zich in om organisaties hierbij te ondersteunen. Met trainingen, voorlichtingen en netwerkbijeenkomsten. Binnenkort krijgt ook uw instelling de vraag of en hoe de meldcode bij uw organisatie is ingevoerd.

Meer informatie
Meer informatie over de meldcode vindt u op www.werkenmetdemeldcode.nl. U kunt met uw vragen en voor advies ook terecht bij het Servicepunt Meldcode, trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl of (010) 433 98 89.