Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling

Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
Maak nu gebruik van het aanbod van de gemeente Rotterdam: éénmalig het lidmaatschap van de LVAK èn de kosten voor het aanvragen van het keurmerk meldcode.

Sinds 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wettelijk verplicht voor instellingen die werken in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook organisaties die niet binnen de wet vallen, maar wel subsidie ontvangen van de gemeente Rotterdam, moeten met de meldcode werken.

Het aanbod
De gemeente Rotterdam hecht er grote waarde aan dat organisaties de meldcode goed implementeren, zodat vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Met het keurmerk meldcode kunt u als organisatie aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting. De gemeente wil u daarom stimuleren dit keurmerk aan te vragen. Hierin ondersteunen wij door éénmalig het lidmaatschap van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) voor uw gecertificeerde aandachtsfunctionaris een jaar lang te betalen. Bovendien betalen we de kosten voor het aanvragen van het keurmerk meldcode. Deze vergoeding kan uiterlijk tot 1 april 2018 of tot een maximum van 200 in Rotterdam gevestigde of werkzame instellingen worden aangevraagd.

Wat is het LVAK?
De LVAK is een vakgroep voor professionals die als aandachtsfunctionaris werkzaam zijn. Leden worden door de LVAK op verschillende manieren gefaciliteerd in het bevorderen van hun deskundigheid. Het keurmerk meldcode wordt door de LVAK uitgegeven aan organisaties waarvan het protocol meldcode is getoetst en goedgekeurd. Meer informatie over LVAK is te vinden op www.lvak.nl

Meer informatie
Wilt u weten onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor het aanbod van de gemeente? Neem contact op met het Servicepunt Meldcode, trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl of (010) 433 9889.