Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam

Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
In Rotterdam leven naar schatting 200 tot 300 vrouwen in een vorm van gedwongen isolement. Deze vrouwen worden door hun partner of (schoon)familie ernstig beperkt in hun vrijheid.

Deze vrouwen kunnen niet meedoen in de samenleving. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de vrouwen zelf, maar ook voor hun kinderen, die hier dagelijks getuige van zijn. Hiervoor heeft Rotterdam de aanpak Verborgen vrouwen ontwikkeld.

Sleutelpersonen
De aanpak Verborgen vrouwen bestaat onder andere uit het werven van vrijwilligers die als sleutelpersoon aan de slag gaan. Deze sleutelpersonen worden getraind om met de problematiek om te gaan. Zij maken deel uit van de gemeenschappen waar vrouwen verborgen zitten en zijn de eerste schakel naar hulp. Experts huiselijk geweld van de wijkteams ondersteunen de sleutelpersonen en zorgen ervoor dat vermoedens sneller onderzocht worden. Waar nodig zetten zij signalen door naar het meldpunt Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond.

Voorlichting
Een onderdeel van de aanpak is dat professionals die achter de voordeur komen, voorlichting krijgen over het signaleren en melden van verborgen vrouwen. Per gebied gaat de gemeente bekijken welke organisaties bij de aanpak betrokken worden en desgewenstde samenwerkingsafspraken, taken en verantwoordelijkheden vastleggen in een intentieverklaring.

Meer informatie
In het informatieblad over de aanpak Verborgen vrouwen leest u meer over signalen die kunnen wijzen op gedwongen isolement, risicogroepen, risicofactoren en wat u kunt doen.