Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld

Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
Van de 17.500 Rotterdamse slachtoffers van huiselijk geweld per jaar, heeft ruim de helft een baan buitenshuis. Signalen van huiselijk geweld zijn vaak zichtbaar maar worden door werkgevers niet altijd herkend of opgepakt. Rotterdam wil hier graag verandering in brengen en het bedrijfsleven daar actief bij betrekken.

Werknemers die te maken hebben met huiselijk geweld ervaren vaak moeilijkheden op het werk en melden zich regelmatig ziek. Door dit verzuim, door minder productiviteit en een toename van stress en spanningen op het werk, ondervinden bedrijven dus veel schade door huiselijk geweld. Werkgevers kunnen echter een cruciale rol spelen in de aanpak ervan.

Meedenken
De gemeente is op zoek naar bedrijven die met hen in gesprek willen, om te kijken wat nodig is om huiselijk geweld bij werknemers vroegtijdig te signaleren. Ook zijn zij op zoek naar een aantal vooraanstaande Rotterdamse bedrijven, die een ambassadeursrol willen vervullen voor andere bedrijven. Zij kunnen ervoor zorgen dat de aanpak van huiselijk geweld in het reguliere personeelsbeleid wordt opgenomen en ook wordt uitgevoerd.

Samenwerking
Organisaties als de arbodiensten, het UWV, het Werkgeversservicepunt en de Kamer van Koophandel worden nauw bij deze acties betrokken. Er is een toolkit Meldcode en het bedrijfsleven in ontwikkeling en de gemeente gaan bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbo- en hr-adviseurs trainen. Deze training leert hen om signalen van huiselijk geweld tijdig te (h)erkennen en biedt handvatten om daar adequaat naar te handelen.

Meer informatie
Kent u een bedrijf dat mogelijk geïnteresseerd is in deze aanpak van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Eveline Kentie, projectleider Veilig Thuis, e.kentie@rotterdam.nl / 06 220 53 393 of met Kees-Jan Jacobs, programma-adviseur Veilig Thuis, cj.jacobs@rotterdam.nl/ 06 101 03 065. Kijk voor meer informatie op www.werkenmetdemeldcode.nl