Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn

Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
De gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben vier initiatieven gegund voor de regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn. De ideeën variëren van een sociaal spreekuur en ondersteuningsplannen voor kwetsbare ouderen tot duo-bezoeken door praktijkondersteuner en VraagWijzer. Het zijn kleinschalige, innovatieve projecten, die het welzijnsaanbod verbinden met de huisartsenzorg.

Huisartsen zien niet alleen patiënten met gezondheidsklachten, maar ook met klachten op sociaal of maatschappelijk vlak. Een zorgbehandeling biedt dan niet altijd de gewenste oplossing. Dat moet anders, vinden de gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis. Zij ontwikkelden een regeling die aansluit bij de aanbesteding van welzijn én de huisartsenfinanciering. Eind 2015 ontvingen zij zeven aanvragen, waarvan zij er vier gegund hebben. Voor de zomer gaan onderstaande initiatieven van start.

Gegunde aanvragen

  • De combinatie Welzijn IJsselmonde, PIT 010, IJsselwijs en huisartsenpraktijk Bijl richten zich op frequente spreekuurbezoekers die vaak psychosociale klachten hebben. Zij gaan aan de slag met een sociaal spreekuur, het gezamenlijk opstellen van integrale zorg- en ondersteuningsplannen en zetten in op het bestaande welzijnsaanbod.
  • Het Carnissehuis en DOCK werken samen aan het vergroten van zelfmanagement en het verminderen van zorgconsumptie. De kern van het plan is een inloopuur in het gezondheidscentrum, gecombineerd met een multidisciplinair overleg over welzijn. Daarnaast wordt het activiteitenaanbod van beide partijen beter op elkaar aangesloten.
  • Samen op eigen benen van Gezondheidscentrum Lijn 2, De Wijkkeuken op Zuid en DOCK gaat over kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen en in een sociaal isolement zitten. Vaak kampen zij met polyfarmacie, een slechte fysieke conditie of osteoporose. De huisartsen selecteren de patiënten en dan volgt gezamenlijk huisbezoek, een integraal plan en koppeling aan vrijwilligers.
  • Van patiënt naar bewoner door Wmo Radar, PrachtHuis, VraagWijzer Overschie en de huisartsen Akrum en Snoeck-Henckemans.  De huisarts selecteert de patiënten, waarna de praktijkondersteuner van de huisarts en de medewerker van VraagWijzer duo-bezoeken afleggen. Bewoners worden geactiveerd door deelname aan activiteiten, inzet van getrainde bezoekvrijwilligers en aanbod op maat.

Convenant
De regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn komt voort uit het convenant dat de gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis met elkaar gesloten hebben. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de inkoop van zorg en welzijn. Het doel van deze afspraken is de ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg zo integraal mogelijk aan te bieden.