Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts

Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
Samenwerking is een sleutelbegrip in het domein van zorg en welzijn. Momenteel vinden pilots plaats met nieuwe vormen van verbinding tussen de huisarts, wijkverpleging en wijkteam. 

Een van de pilots is de samenwerking van een consulent geestelijke gezondheidszorg (ggz-consulent) in het wijkteam. Mathilde Dijk, beleidsadviseur, en Monique Liet, intermediair vakontwikkeling van de gemeente, zijn enthousiast over het verloop van de proef.

Pilot
De pilot ging eind 2015 van start in de wijken Zevenkamp, Crooswijk, Lombardijen en Oud- Charlois. In deze wijken kreeg het wijkteam versterking van een ggz-consulent. Mathilde Dijk licht toe: ‘De ggz-consulent brengt veel specialistische kennis en ervaring in het wijkteam. Dat is een welkome aanvulling op de bestaande expertise. Het is belangrijk dat de consulent persoonlijk aanspreekbaar is en zo de verbinding versterkt tussen wijkteam en huisarts. Dat gebeurt doordat de ggz-consultent daadwerkelijk vier uur per week betrokken is bij het wijkteam.’

Casusbespreking
De consulent neemt in het wijkteamoverleg deel aan casusbesprekingen en kan aangeven of een casus voor de huisarts bestemd is of voor een ggz-instelling. Bij vermoeden van ggz-problematiek gaat de ggz-consulent met een wijkteamlid mee op huisbezoek. Ook kan de consulent ervoor zorgen dat verwijzingen gemakkelijker verlopen, bijvoorbeeld door verbetering van het bestaande aanmeldformulier. ’Het is belangrijk dat wijkteamleden en huisarts van elkaar weten wat ze doen én waar de grenzen van hun vakgebieden liggen,’ zegt Monique Liet. ‘Zo verbindt de ggz-consulent het medische en sociale domein met elkaar.’

Positieve ervaringen
De pilot duurt tot januari 2017. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Of de pilot daadwerkelijk wordt omgezet in beleid, is een vraag die Mathilde nog niet kan beantwoorden. ’Het is onderwerp van overleg met de zorgverzekeraars, die de pilot met belangstelling volgen. Het is ook een kwestie van financiën. Uitgangspunt is dat de ggz-expertise goed wordt verankerd in de bestaande wijkteams, zonder dat extra inzet van een ggz-consulent nodig is. De pilot geeft in elk geval goede informatie hoe we dat kunnen gaan doen.’

Meer informatie
Wilt u meer weten over de pilot met de ggz-consulent in het wijkteam? U kunt terecht bij Mathilde Dijk, beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam, e-mail: ma.dijk@rotterdam.nl.