Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Langer thuis met dementie

Langer thuis met dementie
Mensen met dementie en hun naasten helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze gewend waren. Dat is het doel van het project Langer thuis met dementie. In samenwerking met het Zilveren Kruis ontwikkelt Rotterdam een nieuwe aanpak, waarbij, afhankelijk van de situatie, maatwerk wordt geboden.

De gemeente werkt hiervoor samen met de zorgorganisaties Humanitas, Leliezorggroep, Aafje en Laurens, de wijkteams in Ommoord en Lombardijen, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam, Alzheimer Nederland (afdeling Rotterdam) en ZorgImpuls. Ook werken we samen met huisartsen, welzijnsorganisaties (het wijknetwerk) en woningcorporaties.

Stand van zaken
Er zijn teams samengesteld die de deelnemers en hun mantelzorgers gaan begeleiden. De teams uit de wijken Lombardijen en Ommoord hebben met elkaar kennis gemaakt en er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze voor de komende maanden. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam inventariseren de bevindingen van de deelnemers en hun mantelzorgers, zodat inzicht ontstaat in de oplossingen die goed werken. Het project loopt tot eind 2017 en er kunnen ongeveer vijftig mensen met dementie en hun mantelzorgers aan deelnemen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met projectleider Irene Wiezer, 06-20664501