Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen

Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
Bent u docent op het hbo of mbo? Dan nodigt de gemeente Rotterdam u uit voor een deskundigheidsbevordering over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op maandag 30 mei 2016 van 15.00 tot 17.00 uur, locatie volgt. 

De bijeenkomst staat in het teken van het opfrissen van de kennis over de meldcode en hoe we deze kennis goed kunnen overdragen aan studenten. Het doel is dat toekomstige professionals van begin af aan weten hoe ze moeten handelen als ze vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Stappenplan
De meldcode is een stappenplan om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en actie te ondernemen. Huiselijk geweld komt veel voor. Het is een van de meest voorkomende geweldsvormen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, als kind, partner of ouder.

Meer informatie
Meldt u nu aan via trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl of via (010) 433 9889, onder vermelding van uw naam en de naam van de school of opleiding waar u werkzaam bent. De bijeenkomst is gratis.