Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Stevige start in de startblokken

Stevige start in de startblokken
Het actieprogramma Stevige Start beschrijft de aanpak die de gemeente de komende vier jaar gaat uitvoeren om de allerjongste Rotterdammers een stevige start te geven. Naast huisbezoeken tijdens de zwangerschap en kinderwensconsulten, wordt de Moedermentor ingezet. Met die maatregelen ondersteunen de gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Bureau Frontlijn, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en Erasmus MC (aanstaande) ouders.

De gemeente wil dat aanstaande ouders goed voorbereid zijn voordat ze aan een (nieuwe) zwangerschap beginnen. Daarom bieden wij hen de mogelijkheid van het kinderwensconsult. Het CJG gaat ouders met een tweede (of volgende) kinderwens nog dit jaar toeleiden naar een kinderwensconsult. Dit consult helpt aanstaande ouders bij een optimale voorbereiding op de zwangerschap. Tijdens het consult, dat plaatsvindt bij de huisarts of verloskundige, worden eventuele risico’s van de zwangerschap in kaart gebracht.

Tijdens de zwangerschap
Daarnaast gaat het CJG ook dit jaar nog bij driehonderd (aanstaande) ouders al tijdens de zwangerschap op huisbezoek. Wanneer verloskundigen of gynaecologen niet-medische risico’s signaleren, kunnen zij het CJG inschakelen. Aanstaande moeders die net dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen dit najaar een Moedermentor. Een ervaren moeder helpt de aanstaande moeder bij een gezonde zwangerschap en goede voorbereiding op de geboorte. Dit jaar krijgen vijftig aanstaande moeders begeleiding, vanaf 2017 zijn dit er jaarlijks honderd.

Meer informatie
Samen met partners als Erasmus MC, het CJG en het Districts Verloskundig Platform is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de inrichting van dit programma. Het volledige plan vindt u op www.rotterdam.nl/stevigestart. Voor papieren exemplaren of meer informatie neemt u contact op met Isabel Fino dos Santos via NetwerkStevigeStart@rotterdam.nl