Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020

Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
Het overgrote deel van de Rotterdamse jongeren werkt elke dag opnieuw succesvol aan hun toekomst. Veruit de meesten van hen doen dit op eigen kracht. Toch is er een groep risicojongeren die daarbij hulp nodig heeft.

Sommige jongeren kunnen prima vooruit met beperkte begeleiding. Een kleine groep met meerdere problemen, de zogenoemde risicojongeren, heeft echter andere hulp nodig. Van de in totaal 125.500 jongeren tussen 12 en 27 jaar die Rotterdam telt, onderscheiden we ongeveer 7.000 risicojongeren.

Aanpak op meerdere fronten
Het programma Elke jongere telt, programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020 moet de jongere in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk aan zijn of haar toekomst te werken. Schulden, criminaliteit, voortijdig schoolverlaten, onverzekerd rondlopen, geen vorm van inkomen of toekomstperspectief hebben; deze jongeren hebben problemen op meerdere fronten tegelijk. ‘Wat we in de praktijk merken, is dat deze jongeren niet gebaat zijn met één oplossing. Het wordt én, én, én’, aldus wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg). ‘Want in de levens van die jongeren lopen de problemen dwars door elkaar heen. Dus én een mentor die er altijd is voor zo’n jongere, én het beheren van hun budget, én begeleiding naar een baan of opleiding als ze terugkeren uit detentie’.

Meest dringende kwesties
Het programma biedt ook richting aan jongeren die tegen de groep van 7000 risicojongeren aanschuren. Het is een pragmatische aanpak, gekozen om de meest dringende kwesties voor risicojongeren aan te pakken. De aanpak benut nadrukkelijk de kansen die jongeren hebben op een succesvolle, veilige en gezonde toekomst. Onder meer door meer jongeren naar school te bewegen en meer jongeren uit de uitkering te halen en te begeleiden naar een passende baan, leerwerktraject of andere zinvolle bezigheid. Tegelijkertijd zet het programma in op het voorkomen dat jongeren (opnieuw) in crimineel gedrag vervallen of genoodzaakt zijn te steunen op sociale voorzieningen.

Voor meer informatie kijk op www.rotterdam.nl/elkejongeretelt