Nieuwsbrief voor professionals

Editie 01, 15 april 2016
In deze nieuwsbrief:
  Eerste editie nieuwsbrief
  Stevige start in de startblokken
  Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  TopOuders van Zuid
  Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
  Incidenten: liever melden dan improviseren
  Toezichthouders Wmo voor Rotterdam-Rijnmond
  Ruim 35.000 ouderen krijgen dit jaar een huisbezoek
  Langer thuis met dementie
  Aanpak Verborgen vrouwen in Rotterdam
  Werkt uw organisatie al met de meldcode?
  Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gezocht: bedrijven voor aanpak huiselijk geweld
  Meldcode voor docenten hbo- en mbo-opleidingen
  Gunningen regeling Verbinden huisartsenzorg en welzijn
  Ggz-consulent nuttige schakel wijkteam en huisarts
  Wat doet VraagWijzer?
  Tegoed op Rotterdampas voor jeugd en AOW’ers
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs

Stichting Ouders010: voor goed Rotterdams onderwijs
Stichting Ouders010 zet zich vrijwillig in voor goed onderwijs voor alle Rotterdamse kinderen. Ze zijn een gesprekspartner voor ouders, gemeente en schoolbesturen. Met oudertafels over actuele thema’s, zoals passend onderwijs of hoogbegaafdheid, peilen ze de mening van ouders. De uitkomsten nemen ze vervolgens mee naar hun gesprekspartners.

Ouders010 bestaat uit een bestuur en een kerngroep met allemaal ouders van kinderen in het Rotterdamse onderwijs. Ze zijn zowel op de voor- als achtergrond continu bezig om informatie te verzamelen en gesprekken te voeren. Uiteindelijk nemen ze ook de juiste stappen om te zorgen voor het verbeteren van het onderwijsbeleid. Daarbij kunnen zij de hulp van andere ouders altijd goed gebruiken. Bijvoorbeeld als deelnemer aan een van de activiteiten of als vrijwilliger die een actieve bijdrage levert.

Advies
Met de gesprekken met ouders en hun meningen in het achterhoofd geeft Stichting Ouders010 goed onderbouwde adviezen aan gemeente, schoolbesturen en wethouder. Zo hebben zij vorig jaar een adviesrapportage geschreven over de overstap van het primair naar voortgezet onderwijs.

Meer informatie
Bent u benieuwd naar dit of een ander rapport? Op www.ouders010.nl kunt u ze lezen of downloaden. Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van de activiteiten van Ouders010? Volg hen dan via social media: www.facebook.com/ouders010 en www.twitter.com/ouders010