Nieuwsbrief voor professionals

Editie 31, 9 november 2017
In deze nieuwsbrief:
  Lancering nieuwe website GGD Rotterdam
  Nieuwe wethouder in gesprek met leerlingen over kindermishandeling
  30 november: Netwerkbijeenkomst huiselijk geweld en kindermishandeling
  Vrijwilligers getraind in Begeleide OmgangsRegeling
  Kanshebbers Rotterdamse Kinderrechten Award bekend
  Winnaar Who cares? bekend
  Nieuw informatieblad Centraal Onthaal Volwassenen
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Vrijwilligers getraind in Begeleide OmgangsRegeling

Vrijwilligers getraind in Begeleide OmgangsRegeling
Negen vrijwilligers hebben eind oktober een certificaat ontvangen na het afronden van de training Begeleide OmgangsRegeling (BOR). BOR geeft extra hulp aan kinderen en ouders om vechtscheidingen te voorkomen.

In 2017 waren er drie trainingen waarbij in totaal 21 vrijwilligers zijn getraind.

Vechscheidingen
In Rotterdam zijn jaarlijks circa 2.000 scheidingen, waarvan 200 tot 400 uitmonden in een vechtscheiding. Met het vroegtijdig inzetten van de juiste ondersteuning kunnen ouders en kinderen geholpen worden in een scheidingstraject. Zo kunnen ook vechtscheidingen voorkomen worden.

Start programma BOR
Speciaal voor deze ouders en kinderen is Humanitas, in opdracht van de gemeente Rotterdam, gestart met het programma BOR. Betrokken en getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator van BOR Humanitas begeleiden de ouders bij het opbouwen van de omgang. Samen werken zij toe naar een zelfstandige omgangsregeling. De belangen van het kind staan hierbij voorop en de hulpvraag van ouders staat centraal.

Duur ondersteuning
De duur van de ondersteuning is drie tot zes maanden. De begeleiding sluit aan bij de behoefte en het tempo van ouders en kinderen. Steeds wordt in overleg met de ouders gekeken wat goed is voor de kinderen en wat het beste bij hen past. De omgangsmomenten variëren van elke week, om de week tot een keer per maand. BOR is bedoeld voor ouders en kinderen in Rotterdam (minimaal een van beide ouders moet in Rotterdam wonen).

Meer informatie
Ga naar de website van Humanitas voor meer informatie.