Nieuwsbrief voor professionals

Editie 33, 5 december 2017
In deze nieuwsbrief:
  Gedicht Omkijken maakt rijk
  Hulp gevraagd bij verspreiden boodschap ‘Wat de VOG?’
  10 december: Nationale Snertdag voor 50-plussers
  Testlab Rotterdam
  Tegenprestatie pakt positief uit
  20 december: Deskundigheidsbevordering aanpak seksueel geweld
  Deskundig in de Aanpak Seksueel Geweld
  Gratis cursus uit project Grip en Gezondheid
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Deskundig in de Aanpak Seksueel Geweld

Deskundig in de Aanpak Seksueel Geweld
De award voor de professionals die aan de meeste deskundigheidsbevorderingen heeft deelgenomen, is dit jaar gegaan naar Racha de Kok. Zij ontving de award tijdens de 8e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld.


Racha de Kok, maatschappelijk werker bij Stichting Welzijn Capelle, heeft het afgelopen jaar haar deskundigheid verder ontwikkeld. Dit deed ze op het gebied van:

  • Het Signaleren van slachtoffers van loverboys en het bespreken van deze signalen;
  • De aanpak van loverboyproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • Het herkennen en bespreken van Sexting en grooming (ze leerde deze problemen goed aan te pakken):
  • Het Signaleren en bespreekbaar maken van Incest;
  • Het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld bij ouderen;

Racha was niet de enige die dit jaar de deskundigheidsbevorderingen veelvuldig heeft bijgewoond. In 2017 zijn er meer dan 1100 deelnemers deskundiger geworden in de Aanpak Seksueel Geweld. Meer over de aanpak van seksueel geweld door de gemeente Rotterdam, is te vinden op de website.

Terugblik 8e Regiodag Aanpak Seksueel Geweld
De 8e Regiodag vond plaats op donderdag 23 november 2017 in Centrale Bibliotheek. Bij aankomst ontvingen de deelnemers een tas met  onder andere informatie over de dag en een themanummer van Augeo-  en VIVA-magazine over seksueel geweld. Het plenaire programma in de ochtend werd geopend met het lied ‘Broken Girl’ van Matthew West, gezongen door Evelien Keesmaat.

Ervaringsdeskundige Marjolein vertelde over de twaalf jaar waarin zij overlevende was van incest. Haar verhaal gaf de deelnemer inzicht in wat incest betekent en hoe nodig het is te letten op details die kinderen aan signalen uitzenden. De daaropvolgende presentaties over loyaliteiten, de zedenpolitie en plegers van incest sloten goed aan op het verhaal van Marjolein.

Tijdens de lunch werd de infomarkt met 15 organisaties druk bezocht. In de middag konden de deelnemers deelnemen aan twee van de acht verschillende workshops.

Dankzij de inzet van de sprekers, workshopleiders en de 215 deelnemers werd de regiodag een groot succes! Met een 8,2 als gemiddeld cijfer kijken we terug op een dag waarop kennismaken met andere professionals en experts, informatie-uitwisseling en het vergroten van kennis zeker geslaagd is.