Nieuwsbrief voor professionals

Editie 39, 13 maart 2018
In deze nieuwsbrief:
  Onderzoek nieuwe generatie Rotterdamse kinderen
  Gratis dagje Efteling voor kinderen arme gezinnen
  Collectieve zorgverzekering voor meer Rotterdammers!
  Int. Street Medicine Symposium in oktober in Rotterdam
  Materialen training eenzaamheid online beschikbaar
  Interview Syrische vluchteling
  Voorbereidingen Leerlingenvervoer naar Trevvel
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Int. Street Medicine Symposium in oktober in Rotterdam

Int. Street Medicine Symposium in oktober in Rotterdam
Het International Street Medicine Symposium komt naar Nederland. Van 3 tot en met 6 oktober 2018 is Rotterdam de gaststad.

Professionals uit de hele wereld werkzaam in de medische zorg voor dak- en thuislozen wisselen tijdens deze vier dagen ideeën en ervaringen uit om de zorg aan dak- en thuislozen te verbeteren. Organisatie is in handen van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), de gemeente Rotterdam en het Street Medicine Institute in de Verenigde Staten.

Dakloosheid verergert gezondheidsproblemen
Dakloosheid is wereldwijd een groeiend probleem. Natuurrampen, oorlog en armoede verdrijven mensen van huis en haard. Of men raakt of blijft dakloos door gebrek aan werk, hoge woonkosten en schulden. Dit geldt met name voor mensen die worstelen met sociale, psychische en medische problemen en die al dan niet vanuit huiselijk geweld, verwardheid of verslaving dakloos raken en gaan zwerven. Eenmaal dakloos verergeren gezondheidsproblemen en vaak sterft men een vroegtijdige dood.

Street Medicine
Sinds de jaren negentig groeit het aantal straatdokters, straatverpleegkundigen en andere hulpverleners die zich het lot van dakloze mensen aantrekken en hen opzoeken in hun schuilplaatsen. Pionier en internist dr. Jim Withers, grondlegger van street medicine in de VS heeft veel hulpverleners in de wereld geïnspireerd de straat op te gaan.

Nederlandse lessen van de straat
Het Amerikaanse organisatiecomité vult drie dagen van het congres in. Op donderdag 4 oktober worden de Nederlandse lessen van de straat gepresenteerd. Met als thema: Is it tough to have less people sleeping rough? The Netherlands as an example of upstream street medicine.   

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen
Tijdens het symposium komt ook de Rotterdamse aanpak aan bod. Deze is erop gericht dak- en thuislozen eerder en sneller de juiste zorg te bieden. En doorstroming naar een passende voorziening te bevorderen. In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen en is de zorg voor dak- en thuisloze mensen integraal georganiseerd: met huisvesting, inkomen, dagbesteding en de jarenlange inzet van de Rotterdamse straatdokterspraktijk.

Locatie en aanmelden
Noteer de data 3 tot en met 6 oktober vast in uw agenda! Het congres vindt plaats in De Doelen, Rotterdam. Aanmelden voor het congres kan vanaf mei 2018 via www.streetmedicine.org. Meer informatie is te vinden op www.straatdokter.nl. Voor vragen over het congres, kunt u het contactformulier invullen.