Nieuwsbrief voor professionals

Editie 43, 8 mei 2018
In deze nieuwsbrief:
  Per 1 mei: aanvragen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg
  24 mei: Symposium Nieuwe Namen, transgenderouderen in beeld
  12 juni: seminar Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg
  Rotterdam koploper inclusief beleid
  Toetsrapport TIJ mentoring interventies online
  14 juni: Kennisatelier, Jongeren en hun hindernissen om mee te doen
  19-21 juni: 3-daagse tegen seksueel misbruik in families
  Vooraankondiging Week tegen Kindermishandeling
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Toetsrapport TIJ mentoring interventies online

Toetsrapport TIJ mentoring interventies online
De Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) heeft onderzoek gedaan naar mentoring interventies van verschillende uitvoerders. In de nieuwsbrief van 24 april is per abuis de verkeerde url van het toetsrapport geplaatst, de juiste url is te vinden in dit bericht.

Mentoring lijkt veelbelovend in het helpen van jongeren om gezond en veilig gedrag te ontwikkelen. Een betrokken, persoonlijke coach met een totaal andere achtergrond en invalshoek kan een enorm effect hebben op een jongere.

TIJ heeft onderzoek gedaan naar de volgende interventies op het gebied van mentoring:

  1. Big Brothers, Big Sisters: Deze interventie biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren zodat ze beterfunctioneren in hun dagelijks leven.
  2. Benefits for Kids: Is erop gericht om jongeren hun talenten te laten ontdekken en verder te ontwikkelen via mentoring.
  3. Benefits for Girls: Deze interventie heeft als doel om tienermeiden te activeren zodat zij vanuit hun leefomgeving zelfstandig en zelfredzaam worden met het nodige zelfvertrouwen.
  4. Mentoren op Zuid: Deze vorm van montoring richt zich op het versterken van het toekomstperspectief van kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs op Zuid.
  5. Jongerenbijdrageregeling: Deze interventie  heeft als doel de participatie van jongeren te vergroten.
  6. Buddyproject: Dit project heeft als doel om jongeren tot 24 jaar, die niet eerder lid zijn geweest van een sportclub, te begeleiden naar structurele sportdeelname bij een sportaanbieder.

Het volledige toetsrapport is hier te vinden.

Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ)
Kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Meestal gaat dat goed, maar soms zijn maatregelen nodig om in te grijpen. TIJ kijkt of deze maatregelen goed werken en adviseert gemeente en instellingen hoe zij die maatregelen kunnen verbeteren.