Nieuwsbrief voor professionals

Editie 43, 8 mei 2018
In deze nieuwsbrief:
  Per 1 mei: aanvragen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg
  24 mei: Symposium Nieuwe Namen, transgenderouderen in beeld
  12 juni: seminar Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg
  Rotterdam koploper inclusief beleid
  Toetsrapport TIJ mentoring interventies online
  14 juni: Kennisatelier, Jongeren en hun hindernissen om mee te doen
  19-21 juni: 3-daagse tegen seksueel misbruik in families
  Vooraankondiging Week tegen Kindermishandeling
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Rotterdam koploper inclusief beleid

Rotterdam koploper inclusief beleid
Rotterdam is één van de koplopers van inclusief beleid, dit is beleid voor iedereen. Samen met 24 andere gemeenten, die eveneens voorop lopen, vormt Rotterdam een Koplopersprogramma.

Dit maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs bekend. Met dit Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan lopende initiatieven van gemeenten die gericht zijn op volwaardige deelname van inwoners met een beperking.

Toegankelijkheid
Inclusief beleid en toegankelijkheid staan hoog op de Rotterdamse agenda. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking neemt daarbij een bijzondere plek in. In 2016 won Rotterdam de tweede prijs in de Acces City Award. Een aanmoediging waarna de stad zeker niet stil heeft gezeten om verder door te ontwikkelen op het gebied van toegankelijkheid. Met het project Rotterdam Onbeperkt maakt Rotterdam de stad voor mensen met een beperking (nog) toegankelijker en aantrekkelijker.

Aanleiding
De bezegeling door Nederland in juli 2016 van het ‘VN verdrag inzake personen met een beperking en/of een chronische ziekte’ is de aanleiding. Dit verplicht overheden om inclusief beleid te maken: beleid voor iedereen. Het gaat dan om zowel fysieke, sociale als informatie toegankelijkheid voor mensen met een langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking. Onder de doelgroep vallen ook mensen met een chronische ziekte of psychische aandoening.

Rotterdam Onbeperkt
Rotterdam Onbeperkt is een gemeentebreed programma in samenwerking met de BredeRaad010. Wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Mirjam de Leeuwe per e-mail.

Over de Brede Raad 010
De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De Brede Raad 010 zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord, zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft. www.brederaad-010.nl