Nieuwsbrief voor professionals

Editie 43, 8 mei 2018
In deze nieuwsbrief:
  Per 1 mei: aanvragen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg
  24 mei: Symposium Nieuwe Namen, transgenderouderen in beeld
  12 juni: seminar Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg
  Rotterdam koploper inclusief beleid
  Toetsrapport TIJ mentoring interventies online
  14 juni: Kennisatelier, Jongeren en hun hindernissen om mee te doen
  19-21 juni: 3-daagse tegen seksueel misbruik in families
  Vooraankondiging Week tegen Kindermishandeling
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Per 1 mei: aanvragen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg

Per 1 mei: aanvragen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg
Het is voor Rotterdammers die chronisch ziek zijn en/of een beperking hebben per 1 mei 2018 mogelijk de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) aan te vragen over 2017. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

De Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die extra kosten hebben door een ziekte of beperking. Die extra kosten heten meerkosten. In 2018 is de TMZ een bedrag van € 200,-.

Voorwaarden TMZ
Het bruto jaarinkomen van de aanvrager mag in 2017 niet hoger zijn geweest dan € 26.374 voor (echt)paren en € 18.462 voor alleenstaanden. Ook moet de aanvrager in 2017 aantoonbaar meerkosten voor zorg hebben gemaakt. Die meerkosten kunnen bijvoorbeeld extra was- of stookkosten zijn. Of de eigen bijdrage voor medicijnen. Daarnaast mogen de kosten niet al vergoed zijn door de bijzondere bijstand of de zorgverzekeraar.

TMZ aanvragen
Dit kan digitaal via Rotterdam.nl en schriftelijk. Het aanvraagformulier is op dezelfde webpagina te vinden. Klik hiervoor op de vraag: Hoe kan ik Tegemoetkoming meerkosten zorg aanvragen?

Voor professionals
Werkt u als professional met mensen die chronisch ziek zijn en/of beperkingen hebben en daarnaast een laag inkomen hebben? Wijs hen dan op deze ondersteuning door de gemeente Rotterdam.

Meer informatie
Meer over de tegemoetkoming meerkosten zorg vindt u op www.rotterdam.nl/tegemoetkomingzorg