Nieuwsbrief voor professionals

Editie 56, 20 november 2018
In deze nieuwsbrief:
  Hoe gaat het met de Rotterdamse Jeugd?
  Wegwijzer zorg en hulp helpt Rotterdammers op weg
  Geld beschikbaar voor lessen over voeding
  Gratis cursussen Sterk, weerbaar en vaardig maken kinderen en jongeren
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Hoe gaat het met de Rotterdamse Jeugd?

Hoe gaat het met de Rotterdamse Jeugd?
De Staat van de Jeugd 2018 is uit. Deze monitor laat zien hoe het gaat met de Rotterdamse jeugd. De Staat van de Jeugd verschijnt jaarlijks en geeft zodoende een goed beeld van de ontwikkelingen van de Rotterdamse jeugd.

‘Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed’, aldus Judith Bokhove (wethouder Jeugd). ‘Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald en de score van de centrale eindtoets is licht gestegen. Ook worden steeds meer baby’s met een gezond gewicht geboren. Maar er zijn ook zorgen. Zo groeit een groot deel van de Rotterdamse kinderen en jongeren op in armoede. Verder hebben veel kinderen en jongeren psycho-sociale problemen, zoals angst, depressie en gedragsproblemen.’

‘Ons belangrijkste doel voor de komende tijd? Zorgen dat minder kinderen in armoede opgroeien’, vervolgt Judith Bokhove. ‘En dat kinderen en jongeren snel en dichtbij hulp krijgen. Verder zetten we meer in op preventie, zoals het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Hierdoor kunnen we grotere problemen voorkomen.’

Goed voor Rotterdam
Rotterdam is een jonge stad: meer dan 200.000 Rotterdammers zijn jonger dan 27 jaar. Het is belangrijk dat zij kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor Rotterdam.

Meer informatie
De pdf van de publicatie Staat van de Jeugd 2018 vindt u hier. Algemene informatie over de Staad van de jeugd vindt u hier.