Nieuwsbrief voor professionals

Editie 61, 8 februari 2019
In deze nieuwsbrief:
  1 miljoen uur vrijwilligerswerk verzet!
  Nieuw beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp
  Taalmagazine GeenPunt
  Thuis Onbeperkt Mobiel (TOM)
  Aanpak verbetering schuldhulpdienstverlening
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Taalmagazine GeenPunt

Taalmagazine GeenPunt
In de tweede editie van het Rotterdamse Taalmagazine GeenPunt staat onder andere een interview met jeugdarts Josine Dekkers over het voorkomen/verhelpen van taalachterstand bij kinderen

Dekkers werkt als jeugdarts bij CJG Rijnmond. In het artikel vertelt zij over haar ervaring met laaggeletterdheid. Belangrijk bij het voorkomen of verhelpen van taalachterstand is voor haar de samenwerking met andere partijen zoals peuterspeelzalen, scholen en logopedisten. Het interview met Jolsine is te vinden op pagina 56 van het Rotterdamse Taalmagazine GeenPunt

GeenPunt
Op 14 januari jl. verscheen het tweede nummer van GeenPunt. In het magazine staan taalfeitjes, weetjes, inspirerende interviews en praktische taaltips. De gemeente wil zoveel mogelijk Rotterdammers inspireren en motiveren om in actie te komen voor een geletterd Rotterdam. Want als meer mensen de kans krijgen om te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, dan is dit goed voor de stad.

www.rotterdam.nl/taal