Nieuwsbrief voor professionals

Editie 65, 2 april 2019
In deze nieuwsbrief:
  Campagne voor leraren gestart
  11 april: symposium Een blik (op) vrijwilligers
  Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019
  Eerste Rotterdamse Fietsenbank geopend
  Rotterdam biedt onderwijsveld innovatieruimte
  Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
  Reset Rotterdam
  Van Kansarm naar Kansrijk
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019

Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019
Vanaf 2020 hebben gemeenten de wettelijke taak hun aanbod aan voorschoolse educatie voor peuters met risico op onderwijs-
achterstand uit te breiden. Rotterdam start met deze uitbreiding van het aanbod al met ingang van het schooljaar 2019-2020.

De uitbreiding van de voorschoolse educatie betekent dat peuters vanaf 2,5 jaar tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan, gebruik kunnen maken van een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie. Ook peuters zonder risico op achterstand kunnen dan 2 uur meer naar de voorschool.

Achterstand inlopen
De gemeente Rotterdam is al langer voorstander van het uitbreiden van het aantal uren voor peuters met risico op onderwijsachterstand. In Rotterdam zijn dit peuters die van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie voor extra spelen en leren op de voorschool krijgen. De gemeente heeft zich bij het Rijk hard gemaakt voor uitbreiding van het aanbod. Uit onderzoek is bekend dat peuters, als zij op jonge leeftijd voorschoolse educatie volgen, een groot deel van hun achterstand in kunnen lopen voordat ze starten op de basisschool. Dat effect is er alleen bij een substantieel aantal uren voorschoolse educatie en als het aanbod van een goede kwaliteit is.

Aanbod variëren
Samen met instellingen voor peuteropvang en kinderdagverblijven werkt de gemeente uit hoe de extra uren aan ouders worden aangeboden. Instellingen kunnen de uren bijvoorbeeld spreiden over meerdere dagen, afhankelijk van de manier waarop zij werken. Bijvoorbeeld als ze willen aansluiten bij openingstijden van de basisschool. Ook kunnen ze bijvoorbeeld het aanbod variëren afgestemd op de leeftijd van een peuter. Minder uren voor een jongere peuter en meer als de peuter ouder wordt. Er is wel een minimum en maximum aan het aantal uren per dag. Ruimte voor variatie is er zolang een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar gebruik kan maken van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur, verdeeld over 60 weken in de peuteropvang en 78 weken in de kinderdagopvang.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website.