Nieuwsbrief voor professionals

Editie 65, 2 april 2019
In deze nieuwsbrief:
  Campagne voor leraren gestart
  11 april: symposium Een blik (op) vrijwilligers
  Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019
  Eerste Rotterdamse Fietsenbank geopend
  Rotterdam biedt onderwijsveld innovatieruimte
  Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
  Reset Rotterdam
  Van Kansarm naar Kansrijk
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Campagne voor leraren gestart

Campagne voor leraren gestart
Van 23 maart tot en met 19 april voert de gemeente Rotterdam samen met de schoolbesturen campagne om leraren in Rotterdam te behouden en te werven!

De campagne laat zien dat Rotterdam een onderwijsstad is, die professionals veel uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden biedt. Vijf onderwijsprofessionals vertellen welke vele voordelen het Rotterdamse onderwijs voor hen heeft. Voorbeelden van deze voordelen zijn de Rotterdampas, de Rotterdamse Lerarenbeurs en de ruimte die een leraar hier heeft om mee te denken en mee te praten over onderwijsbeleid. In de campagne worden de Rotterdamse voordelen +R genoemd.

Rotterdamse aanpak
Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs: de resultaten zijn de laatste jaren flink verbeterd, het opleidingsniveau stijgt en het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald. Maar als we deze lijn willen vasthouden, heeft Rotterdam voldoende bevoegde leraren nodig. In Rotterdam werken de schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de gemeente samen in de aanpak van het lerarentekort. Dat doen ze door bestaande succesvolle maatregelen te continueren en nieuwe initiatieven uit te werken. Deze aanpak is zowel gericht op het aantrekken van nieuwe leraren en pedagogisch medewerkers en het behouden van de huidige leraren en pedagogisch medewerkers als op de kwaliteit van deze doelgroepen.

Filmpjes
Bekijk hier alle filmpjes van de onderwijsprofessionals:

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website.