Nieuwsbrief voor professionals

Editie 65, 2 april 2019
In deze nieuwsbrief:
  Campagne voor leraren gestart
  11 april: symposium Een blik (op) vrijwilligers
  Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019
  Eerste Rotterdamse Fietsenbank geopend
  Rotterdam biedt onderwijsveld innovatieruimte
  Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
  Reset Rotterdam
  Van Kansarm naar Kansrijk
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022

Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
Het nieuwe programmaplan van Lekker Fit! in de wijk in Rotterdam bouwt voort op de successen uit voorgaande jaren en is uitgebreid met nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de praktijk.

LekkerFit! gaat voor een fitte generatie Rotterdammers. Want kinderen profiteren er een heel leven lang van als ze vanaf jonge leeftijd gezond eten en bewegen. De gemeente Rotterdam wil dat alle kinderen en jongeren in Rotterdam de kans hebben gezond op te groeien. Het programma heeft van 2006 tot 2018 gezorgd voor een stabilisatie van het percentage kinderen met overgewicht. Maar dat vindt de gemeente niet genoeg.

Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
Daarom wordt het programma uitgebreid naar de hele wijk in plaats van alleen de basisscholen en kinderdagverblijven. Ook komt er meer aandacht voor voeding en beweging op de voorschoolse opvang en bij kleuters. Zo wil de gemeente 80% van de kinderopvanglocaties en kleutergroepen bereiken - in totaal gaat het om 23.000 peuters en kleuters. Ook breidt de aanpak uit naar kinderen in twintig prioriteitswijken. Rotterdam blijft inzetten op preventie die goed aansluit op het zorgnetwerk.

Gezonde leefstijl
Rotterdam wil ook meer eigenaarschap bij de partners stimuleren. Dat de gezonde leefstijl onderdeel wordt van hun dagelijkse werkzaamheden. Rotterdam wil ouders meer betrekken omdat zij heel bepalend zijn voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij kinderen. Inhoudelijk heeft de Lekker Fit! aanpak meer aandacht voor mentaal welbevinden, buitenspelen en rust. Deze elementen hebben naast voeding en bewegen een sterke invloed op gezonde leefstijl en tegengaan van overgewicht. Kortom:

  • een gezonde basis voor kinderen tot 6 jaar (via kinderdagopvanglocaties en 80 procent van de kleuterklassen);
  • een wijkbrede aanpak in 20 prioriteitswijken;
  • het Lekker Fit! Pakket voor basisscholen;
  • specifieke aandacht voor tieners;
  • meer betrokkenheid van ouders.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website van de gemeente Rotterdam of de website van Rotterdam Lekker Fit. Het nieuwe programma Lekker fit! in de wijk kunt u hier downloaden.