Nieuwsbrief voor professionals

Editie 65, 2 april 2019
In deze nieuwsbrief:
  Campagne voor leraren gestart
  11 april: symposium Een blik (op) vrijwilligers
  Uitbreiding voorschoolse educatie al in 2019
  Eerste Rotterdamse Fietsenbank geopend
  Rotterdam biedt onderwijsveld innovatieruimte
  Nieuw programma Lekker Fit! in de wijk 2019-2022
  Reset Rotterdam
  Van Kansarm naar Kansrijk
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Van Kansarm naar Kansrijk

Van Kansarm naar Kansrijk
Het project Van Kansarm naar Kansrijk ondersteunt gezinnen die in de armoede dreigen te belanden of in armoede leven.

Dit gebeurt door het inzetten van kleine interventies en één professional per gezin, eerst intensief, daarna steeds meer op afstand. Het doel is dat deze gezinnen na afloop hun eventuele problemen zelf het hoofd kunnen bieden, of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Van Kansarm naar Kansrijk wordt aangeboden door de Van Veldhuizen Stichting en wordt ondersteund door het Sint Laurensfonds.

Kansrijk
Het gaat in dit project om kansrijke kwetsbare gezinnen. Deze groep is binnen Rotterdam groot. Het zal gaan om een diversiteit van gezinnen met een diversiteit aan problematiek. De aanpak van Van Kansarm naar Kansrijk is stapsgewijs:

  • De situatie van het desbetreffende gezin wordt door de professional in beeld gebracht.
  • Er worden kleine, snelle successen geboekt met een hoge maatschappelijke waarde.
  • De problematiek van het gezin stabiliseert.
  • De zelfredzaamheid van het gezin vergroot.
  • Nazorg is belangrijk, de professional blijft een vinger aan de pols houden van het gezin.

Doel Van Kansarm naar Kansrijk
Het doel is om te gaan voor een verbetering in de gezinssituatie en het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. Daarnaast is het belangrijk de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en de zelfredzaamheid van het gezin te vergroten.

Voor meer informatie en/of aanmelden
Meer informatie over het project Van Kansarm naar Kansrijk is te vinden op de website. Of neem contact op met projectleider Sigrid Mol, telefoon 06 - 18 41 63 17 of per email.

Over de Van Veldhuizen Stichting
De Van Veldhuizen Stichting staat al vanaf haar bestaan voor een eerlijke kans voor alle kinderen om op te groeien in een gezonde en veilige omgeving. Juist daar waar draaglast en draagkracht uit balans zijn is deze eerlijke kans niet altijd aanwezig. Daar zet VVS op in, dat is het hogere doel.