Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 83 - 12 december 2019
In deze nieuwsbrief:
  Tijdbesparing aanvraag bijzondere bijstand bewindvoering
  Landelijke wijziging tarieven bewindvoering
  Songfestivalkaarten voor Rotterdammers met laag inkomen
  Rotterdam en partners presenteren Gezond010: het akkoord
  Ondersteuning mantelzorg verandert
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Ondersteuning mantelzorg verandert

Ondersteuning mantelzorg verandert
Mantelzorgers kunnen voor advies, zorg en ondersteuning terecht bij de VraagWijzers en welzijnsaanbieders. Momenteel werkt de gemeente ook aan extra aanbod voor ondersteuning aan mantelzorgers.

In lijn met de Uitvoeringsagenda Zorgzaam010, werkt de gemeente aan een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning voor individuele mantelzorgers: het stadsbrede Mantelzorgsteunpunt. Dit is een extra aanbod aanvullend op de huidige ondersteuning in de gebieden. En gaat onder meer 24 uur per dag informatie, advies, verwijzingen en een luisterend oor bieden. Dit aanbod is ontwikkeld met de doelgroep zelf, zowel mantelzorgers als met intermediaire organisaties. Het Mantelzorgsteunpunt is vanaf 1 mei 2020 operationeel.

Trainingen en cursussen
Ook biedt de gemeente vanaf juni 2020 een nieuw totaalaanbod van trainingen en cursussen en Advies op maat aan. Bij Advies op maat kunnen organisaties die werken met vrijwilligers en mantelzorgers praktische, tactische en strategische vraagstukken neerleggen.

Beeindiging samenwerking CVD per 1 januari 2020
De afgelopen jaren bood het Centrum voor Dienstverlening (CVD) in opdracht van de gemeente Rotterdam ondersteuning aan Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Zij ondersteunden en adviseerden het wijknetwerk, vrijwilligers, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van Vrijwilligerswerk en mantelzorg. Bijvoorbeeld met een scholingsaanbod voor de hierboven genoemde partijen. Deze opdracht eindigt op 1 januari 2020 en deze mag volgens wetten en regels niet meer verlengd worden. Na 1 januari 2020 kunnen Rotterdamse vrijwilligers en mantelzorgers nog steeds terecht in de gebieden bij de gecontracteerde welzijnspartijen en de VraagWijzers. Daarnaast kunnen zij hun hulpvragen stellen op het platform www.rotterdammersvoorelkaar.nl.

Overgangsperiode
Om te zorgen dat de overgangsperiode van januari tot mei 2020 zo soepel mogelijk verloopt, heeft de gemeente afgesproken met het CVD dat zij tot uiterlijk 1 juli 2020 trainingen en cursussen blijven aanbieden voor vrijwilligers (-organisaties) en mantelzorgers. Ook kunnen organisaties of vrijwilligers met hun vragen bij hen terecht. Tegelijk dragen zij voor zover mogelijk hun kennis en expertise aan de gemeente over.

Nieuw online platform per 1 mei 2020
Vanaf 1 mei 2020 is er een nieuw online platform dat Rotterdammers met een hulpvraag en Rotterdammers die iets voor een ander willen betekenen, met elkaar in contact brengt. Dit krijgt een bredere opzet met onder andere informatie voor vrijwilligers en organisaties die voor en met vrijwilligers werken. Met al deze ontwikkelingen en instrumenten, ondersteunt Rotterdam vrijwilligers en mantelzorgers op de lange en korte termijn, bij hun onmisbare taak voor anderen en voor de stad.

Meer informatie
Voor meer informatie over mantelzorg(ondersteuning), bezoek de website van de gemeente Rotterdam.