Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 87 - 27 februari 2020
In deze nieuwsbrief:
  Logeerhuis de Buren genomineerd voor Nationale Vrijwilligersprijs
  Mantelzorgsteunpunt in mei van start
  Meld gezinnen aan voor Fitte Families
  Nieuw maatwerkboek voor de aanpak van sociaal isolement bij ouderen
  Bachir werkt bij het Erasmus MC: lees het in de 010werkt
  Survivors laten stem horen in slagwerk
  Koen van Dijk nieuwe directeur-voorzitter van de Brede Raad 010
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Koen van Dijk nieuwe directeur-voorzitter van de Brede Raad 010

Koen van Dijk nieuwe directeur-voorzitter van de Brede Raad 010
Koen van Dijk is sinds 17 februari de eerste directeur-voorzitter van de Brede Raad 010. Josje Bootsma, bestuursvoorzitter: “Wij zijn ontzettend blij met Koen. Met hem aan het roer, denken we meer impact in de stad te genereren.”

De Brede Raad010 is na zijn start, nu ruim vier jaar geleden, toe aan een verbreding van zijn bekendheid en een verdieping van zijn advieswerk, volgens de bestuursvoorzitter. Bootsma: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dat onder leiding van Koen dit kunnen bewerkstelligen.”

“Ik geloof in sociale inclusie: iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving”

Van Dijk werkt al langer in het sociaal domein. Zo is hij bij verschillende gemeentes werkzaam geweest op het terrein van zorg en veiligheid. Zijn meest recente ervaring op dit gebied is die van strategisch adviseur bij de gemeente Breda. Zijn politiek-bestuurlijke ervaring, net als zijn ervaring als manager, neemt hij mee. Van Dijk: “Om te beginnen geloof ik in de mens, ieder mens is uniek en moet mee kunnen doen in onze samenleving. In mijn carrière heb ik altijd een bijdrage willen leveren aan een groter maatschappelijk belang. Dat deed ik als officier bij de Koninklijke Landmacht in verre oorden, als manager bij de Reclassering in de gemeenten van Midden- en West-Brabant en als adviseur bij de Gemeente Dordrecht en Breda. Mijn drijfveer was en is, met mijn teams, werken aan een inclusieve, leefbare en veilige samenleving. De werkwijze die ik daarbij hanteer is mens- en resultaatgericht en vooral pragmatisch. Wat dat betreft heb ik een Rotterdamse inslag: Just do it & make it happen!”’.”

Als voorman van de Brede Raad 010 wil hij dat het  werk van de Brede Raad 010 merkbaar een verbetering oplevert voor de Rotterdammer. “Ik zie een belangrijke en sterkere taak voor de Brede Raad 010 weggelegd in het kritisch volgen van en scherp adviseren over de doorontwikkeling van de drie gedecentraliseerde wetten (Jeugd, WMO, Participatie), alsook het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente. Ik geloof erin dat de Rotterdammer zelf, in de vorm van burgerparticipatie, nog veel meer gewicht in de schaal kan leggen als het gaat om het vormen van sociaal en inclusief beleid dat beter past in het leven van alledag in onze stad. Ook zie ik als een van de doelstellingen voor de koers van de Brede Raad 010 de opgave om te adviseren over de verbinding van het sociaal - en het veiligheidsdomein.”

Over de Brede Raad 010
De Brede Raad 010 is de onafhankelijke adviesraad van Rotterdam die het College van B & W adviseert over al het Rotterdamse beleid binnen het sociaal domein. De leden van de Brede Raad 010 zijn gewone Rotterdammers die stuk voor stuk kennis van of ervaring hebben met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet, of met armoede- of schuldenproblematiek. Omdat ze er persoonlijk mee te maken hebben (gehad) of het in hun omgeving tegenkomen. Zij geven advies aan het college van B&W om het sociaal beleid van de stad te verbeteren. De Brede Raad 010 zorgt er daarmee voor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord, met als doel het sociaal beleid van de gemeente te laten passen bij wat de Rotterdammer nodig heeft. Of het nu om mantelzorg gaat, om schulddienstverlening, om jeugdhulp, om werk of om toegankelijkheid in de stad. Vanuit de praktijkervaring van ieder lid werkt de raad samen aan een stad voor iedereen. De leden van de Brede Raad 010 onderhouden daarom contact en overleggen veel met tal van vertegenwoordigers van organisaties, zoals cliëntenorganisaties, seniorenplatforms, wijkcentra, bewonersorganisaties, scholen en mantelzorgers.