Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 88 - 12 maart 2020 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meld kandidaten Samen Sportief in Beweging aan voor 14/3
  Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
  Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
  Campagne Meld Discriminatie nu
  Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Online slaaptherapie vergoed uit VGZ Rotterdampakket
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Weetjes voor bewindvoerders

Weetjes voor bewindvoerders
In dit bericht leest u het laatste nieuws voor bewindvoerders. Dit keer is er nieuws over hoe aanmeldingen per e-mail ingediend moeten worden.

In 2019 is in het kader van de Rotterdamse schuldenaanpak het convenant ‘Samenwerking rond beschermingsbewind in de gemeente Rotterdam’ met beschermingsbewindvoerders opgesteld. Onderdeel van het convenant is het jaarlijks terugblikken en vooruitkijken ter verbetering van de samenwerking.

Instructie voor indienen
Op dinsdag 11 februari 2020 vond de eerste evaluatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze evaluatie kwam naar voren dat het voor bewindvoerders onduidelijk is hoe aanmeldingen per e-mail ingediend moeten worden. Daarom is er een duidelijke instructie op de website geplaatst. Deze is hier te vinden.